Här är stränderna som kan försvinna

KORTNYTT. Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en karta över hur allvarlig erosionen är längs de svenska kusterna.

93 procent av Sveriges kuster räknas som ej erosionskänslig strand. Men längs 11 mil (0,7 procent) av Sveriges kust är utsatt för en pågående betydande erosion, framför allt i Skåne och södra Vättern. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har nu satt samman en översiktlig karta för erosionsläget längs den svenska kusten, inklusive Vänern och Vättern.

Fler stränder förväntas att bli utsatta för erosion i framtiden, då havsnivån beräknas ha höjts med upp till en meter år 2100. En höjning som dock motverkas av landhöjningen i stora delar av Sverige.

SGU:s erosionskarta finns här.

 

Forrige artikel Sverige skriver under EU-samarbetet Pesco Næste artikel Ny opinionsmätning visar att Moderaterna ökar