Här är friskoleetableringarna som nekas av Skolinspektionen

Internationella engelska skolan, Thoren business school, Jensen gymnasium och en Waldorfskola tillhör dem som nekas öppna. 

Internationella engelska skolan nekas fyra nyetableringar.
Internationella engelska skolan nekas fyra nyetableringar. Foto: Marko Säävälä/TT
Rebecka Prahl

Samtidigt som majoriteten av de inkomna ansökningarna om att starta eller utöka en skola godkänns och 18 kommuner får nya skolor, är det också en stor del som får avslag från Skolinspektionen. Totalt nekas 83 ansökningar som inkommit under 2022, avseende läsåret 2023/2024.

Thorengruppen har både ansökt om utökning och nyetablering. Totalt handlar det om 17 ansökningar, men alla har nekats av Skolinspektionen. Grunderna var brister i tillsyn vid befintliga skolenheter och brister i elevprognos.

Både Internationella engelska skolan och Viljan friskola får avslag på fyra ansökningar var om att starta nya skolor. Lärande i Sverige hindras utöka Realgymnasiet på sex orter samt en nyetablering och Lärlingsgymnasiet nekas starta åtta nya skolor. 

Den vanligaste anledningen till avslag är enligt Skolinspektionen bristande elevunderlag. En del av myndighetens prövning tittar på om det finns ett tillräckligt stort intresse från elever i rätt målgrupp för den planerade utbildningen. Bedöms elevunderlaget otillräckligt anses sökanden inte ha ekonomiska förutsättningar att bedriva utbildningen. 44 ansökningar fick avslag till följd av detta.

Den näst vanligaste avslagsgrunden är brister i befintlig verksamhet. Om huvudmannens verksamheter har fått beslut om allvarliga eller omfattande brister i pågående tillsyn kan Skolinspektionen avslå ansökan. 30 ansökningar har fått avslag på grund av detta, och tre huvudmän står bakom samtliga.

Skolinspektionen har nekat samtliga inkomna ansökningar om att bedriva distansundervisning eller starta internationell skola. 

Vad gäller distansundervisning beror avslaget oftast på att huvudmannen inte har visat att utbildningen kommer att bedrivas med god kvalitet, till exempel att man inte på ett tydligt sätt beskrivit hur undervisningen ska bedrivas.