Han vill stycka upp utskottet i riksdagen

KORTNYTT. Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) anser att miljöfrågorna får för mycket utrymme i miljö- och jordbruksutskottet. I en motion föreslår han att utskottsindelningen ska ses över.

Foto: Moderaterna
Johanna Alskog

Om Sveriges lantbruk, landsbygds- och skogsnäringar ska kunna utvecklas och växa måste vi komma ifrån rådande situation där den politiska styrningen gång på gång prioriterar miljöfrågorna framför jord- och skogsbruket.

ur Sten Berghedens motion

Många politiker som brinner extra för miljön väljer miljö- och jordbruksutskottet. Följden blir att de näringspolitiska aspekterna av jord- och skogsbruk riskerar att prioriteras ned i utskottsarbetet, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M) i en motion.

"Sveriges jord- och skogsbruk är motorn i landsbygdens möjligheter och utveckling och det är olyckligt att denna utveckling drabbas av en alltför snedvriden fokusering på miljöpolitiken, särskilt då det riskerar att äventyra världens miljövänligaste mat-och skogsproduktion." skriver Bergheden.

Skilda utskott

Sten Bergheden ser en lösning på problemet. Han föreslår att riksdagen ser över utskottsindelningen och inrättar ett särskilt utskott för miljöfrågor och ett särskilt utskott för jord- och skogsbruk. Jord- och skogsbruksutskottet skulle även kunna hantera landsbygdsfrågor, anser Bergheden.

Nämnda personer

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M)
Ekonomi- och lantbruksutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget