Han vill stycka upp utskottet i riksdagen

KORTNYTT. Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) anser att miljöfrågorna får för mycket utrymme i miljö- och jordbruksutskottet. I en motion föreslår han att utskottsindelningen ska ses över.

Många politiker som brinner extra för miljön väljer miljö- och jordbruksutskottet. Följden blir att de näringspolitiska aspekterna av jord- och skogsbruk riskerar att prioriteras ned i utskottsarbetet, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M) i en motion.

"Sveriges jord- och skogsbruk är motorn i landsbygdens möjligheter och utveckling och det är olyckligt att denna utveckling drabbas av en alltför snedvriden fokusering på miljöpolitiken, särskilt då det riskerar att äventyra världens miljövänligaste mat-och skogsproduktion." skriver Bergheden.

Skilda utskott

Sten Bergheden ser en lösning på problemet. Han föreslår att riksdagen ser över utskottsindelningen och inrättar ett särskilt utskott för miljöfrågor och ett särskilt utskott för jord- och skogsbruk. Jord- och skogsbruksutskottet skulle även kunna hantera landsbygdsfrågor, anser Bergheden.

Forrige artikel Riksrevisionen granskar Skolinspektionens granskande Næste artikel Lidingöpolitiker backar från höjda arvoden
Rayman: Har vi tur i huggsexan om skyddsutrustning?

Rayman: Har vi tur i huggsexan om skyddsutrustning?

ANALYS. Regellättnader som gör det möjligt att hoppa över den egna byråkratins krokben, liksom inhemsk produktion som den som aviserades i går av Ibrahim Baylan, är viktiga steg för att ge vården den skyddsutrustning som krävs. Men hur står vi oss i den globala huggsexan sedan Kina infört nya exportregler? 

Kritikstorm mot regeringens remisshantering

Kritikstorm mot regeringens remisshantering

MAKTFÖRSKJUTNING. Smittskyddslagen ändras så att regeringen kan vidta åtgärder utan att först få dem godkända av riksdagen. Men regeringens beredning av frågan får kritik från flera tunga aktörer.