Hamilton: ”Skolinspektionens granskning har vantolkats utav friskolemotståndarna”

23 av 30 friskolor brister i hur urvalet av elever går till, visar en ny granskning från Skolinspektionen. Men Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, menar att det är brister som är lätta att åtgärda. ”Egentligen finns samma problematik med den relativa närhetsprincipen som många kommuner använder.” säger hon till Altinget. 

Foto: Janerik Henriksson/TT
Rebecka Prahl

I en ny granskning från Skolinspektionen påtalas brister i majoriteten av de granskade friskolornas urvalsprocess. Den största delen av kritiken riktas mot att informationen om skolornas urvalsgrund inte har varit fullständig. I flera fall använder sig skolorna av fler urvalskriterier än de har meddelat de sökande om. Bland annat kan det handla om att vissa elever ges förtur.

Om alla vårdnadshavare och elever inte har lika möjligheter att få reda på vad som gäller för att kunna få en plats i en fristående skola så kan det i förlängningen påverka rätten till lika tillgång till utbildning.

Tilda Lindell, utredare Skolinspektionen

– Vi tycker naturligtvis det är jättebra att man gör den här granskningen. Flera utav sakerna som framkommit är saker som är enkla att åtgärda. Det handlar om att bli bättre på att informera, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, till Altinget. 

Förtur

Bland annat behöver skolorna bli bättre på att informera att om man får en plats i förskoleklass så får man ofta också förtur till grundskolan. 

– De flesta tycker det är ganska självklart, men det är jättebra att Skolinspektionen tydliggör att man behöver vara tydligare, även i den skriftliga kommunikationen, säger Hamilton. 

En annan del av urvalsprocessen som får kritik är skolornas färdighetstester. Skolinspektionen menar att skolorna använder bedömningskriterier i testerna som saknar tydlig koppling till färdigheter i det ämne som provet avser. 

Egentligen finns samma problematik med den relativa närhetsprincipen som många kommuner använder sig utav i dag. Det är många föräldrar som har svårt att förstå hur man tolkar det.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

– På ett antal av skolorna var det oklart hur man värderar testerna. Då är det bra att ta ett resonemang med inspektionen om hur man ska presentera att man gör urvalet, säger Ulla Hamilton. 

Rätten till utbildning

Enligt skollagen har alla elever lika rätt till lika tillgång till utbildning. Tilda Lindell, utredare på Skolinspektionen och en av författarna till rapporten, menar att bristerna riskerar att påverka detta.  

– Om alla vårdnadshavare och elever inte har lika möjligheter att få reda på vad som gäller för att kunna få en plats i en fristående skola så kan det i förlängningen påverka rätten till lika tillgång till utbildning, säger hon till Altinget.

På frågan om vilka åtgärder skolorna behöver ta menar Tilda Lindell att det viktigaste är tydligare kommunikation om urvalen till elever och vårdnadshavare. 

– Bakom det ligger ofta att de fristående skolorna och huvudmännen behöver ha koll på sina processer för mottagande och urval. Man behöver veta på vilka grunder man gör urvalet. Det är också ett område som kräver regelbunden översyn. 

Ingen aktiv sållning

– Det som är viktigt i Skolinspektionens granskning, men som har vantolkats utav friskolemotståndarna är det som inspektionen själva säger: de ser inga tecken på att det här skulle på något sätt ha används för att manipulera köordningen eller aktivt sålla bort elever, menar Ulla Hamilton.

Däremot menar Skolinspektionen att bristerna kan påverka rätten till lika tillgång till utbildning. Hur ser du på det?

– Då är det viktigt att man åtgärdar det. Det är ju ingen som vill åstadkomma någonting sådant. Alla vill ju vara så tydliga som möjligt, säger Ulla Hamilton och fortsätter: 

– Egentligen finns samma problematik med den relativa närhetsprincipen som många kommuner använder sig utav i dag. Det är många föräldrar som har svårt att förstå hur man tolkar det. Så det är väl alltid så att det kan vara svårt att kommunicera rätt. 

Bett om möte

Under tisdagen ska Ulla Hamilton möta Skolinspektionen för att närmare diskutera granskningens resultat, och hur Friskolornas riksförbund kan bli tydligare i sina riktlinjer till medlemmarna.

– Vi har bett om att få ett möte med Skolinspektionen. Under förmiddagen ska de gå igenom rapporten för oss för att vi ska se om vi kan kommunicera med våra medlemmar på ett ännu bättre sätt kring vad det är Skolinspektionen har hittat, säger hon. 

Nämnda personer

Ulla Hamilton

Vd för Friskolornas riksförbund, tidigare borgarråd (M) i Stockholms stad
Jur.kand (Uppsala uni. 1984)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget