Grönt ljus för förhandlingar med USA

HANDEL. EU-parlamentet pekade på onsdagen ut vägen i förhandlingarna om det omfattande frihandelsavtalet med USA. Parlamentet vill bland annat ha ett nytt system för att lösa tvister om avtalet.

Avtalet (TTIP) är mycket omfattande och gäller i stort sett allt som rör handeln mellan parterna och inom EU sätts ett hopp till att avtalet ska lyfta den europeiska ekonomin. Förhandlingarna inleddes 2013 och sköts av EU-kommissionen. Parlamentet måste ge sitt godkännande till det slutliga avtal som kommer att förhandlas fram senare. Det beslut som parlamentet nu har fattat är en rekommendation till förhandlarna och ett budskap om hur de folkvalda vill ha den slutliga uppgörelsen för att säga ja till den.

Men alla är inte positiva till avtalet. Kritiker pekar bland annat på försämrat miljöskydd och arbetsrätt. En omtvistad del är det system med särskilda skiljedomstolar som ska användas för att skydda investerare och lösa tvister mellan företag och stater (ISDS). Anhängare ser detta som en naturlig del av avtalet som kan användas då ett land bryter mot delar av avtalet, kritiker menar att det kan leda till att företag kan stämma en stat som stiftar lagar som hämmar företagets vinster.

Nytt system

Enligt den resolution som parlamentet antog med siffrorna 436–241 (32 ledamöter avstod) ska ISDS ersättas med ett annat system för att slita tvister mellan företag och stater. Detta system ska vara mer öppet och bestå av offentligt tillsatta, oberoende domare och ska dessutom se till att privata intressen inte skadar allmänna samhällspolitiska mål.

– Skiljedomstolar hör inte hemma i handelsavtalen, sade den tyska socialdemokraten Bernd Lange, parlamentets föredragande, i debatten.

Även EU-kommissionens linje är att ersätta dagens skiljedomstolar med ett mer öppet system. Dessutom ska det klart framgå att ett land har rätt att lagstifta om regler för att skydda sina medborgare.

– Detta är ett tillfälle att göra sig av med ett gammalmodig system och skapa något nytt, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Förhandlingarna mellan EU och USA försätter och nästa runda är planerad till den 13-17 juli i Bryssel.

Forrige artikel Upprepat krav på att regeringen prövar vattenarbete Næste artikel Sveriges insatser i Afghanistan utvärderas

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.