Grönt ljus för register över huliganer

IDROTT. I vår får polisen rätt att föra register för personer med tillträdesförbud till idrottsarenorna. Det står klart sedan en bred majoritet i justitieutskottet har gett klartecken.

Riksdagen ska senare rösta om planerna, men då enbart Vänsterpartiet motsätter sig dem kommer de att gå igenom. De nya reglerna, som bygger på ett lagförslag från alliansregeringen, träder i kraft den 1 april i år.

Det innebär att Polismyndigheten får rätt att föra ett register över dem som har tillträdesförbud, och därmed ska portats från arenorna, på grund av risk för brott och störningar av ordningen.

Med det nya registret kan arrangörerna identifiera personer med tillträdesförbud och hindra att de kommer in på arenan. Det nya, nationella registret kommer att innehålla personuppgifter, foton och även klubbanknytning.

Idrottsorganisationer kommer inte att på egen hand kunna söka och ta fram uppgifter ur registret. I stället får polisen skicka över de uppgifter som idrottsklubbarna efterfrågar och som behövs för att stoppa personerna. 

Vänsterpartiet anser att skyddet för den personliga integriteten väger tyngre och är därför motståndare till det nya registret. Dessutom fyller den gällande lagen om tillträdesförbud redan syftet att hålla ordning på arenorna. Att införa ett register är en oproportionerlig åtgärd då antalet tillträdesförbud är lågt, anser Vänsterpartiet.

Antalet tillträdesförbud, som beslutas av åklagare, uppgick till 157 under år 2013.

Forrige artikel Sänkta socialavgifter för de yngsta 1 maj Næste artikel Skärpt lag mot id-stöld nästa år
Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

KLIMATBRÅK. Enligt riksdagsledamot Björn Söder (SD) har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fel när han påstår att flyget har en betydande klimatpåverkan. Men Söder vägrar gå med på att han skulle ha kallat klimathotet för en bluff.