Grönt ljus för att ge hjälpsam kriminell lägre straff

RÄTTSVÄSEN. Inom kort röstar riksdagen för att brottslingar som hjälper polis och åklagare i en utredning ska kunna få lindrigare straff. Förändringen ska leda till effektivare brottsutredningar.

Justitieutskottet har nu behandlat förslaget och det finns ett brett stöd för att genomföra planerna, enbart Vänsterpartiet vill avslå dem. På onsdag den 18 februari ska riksdagen enligt planerna rösta om lagändringen.

De nya reglerna, som ska träda i kraft den 1 april 2015, gäller den som medverkar i en utredning om sin egen brottslighet. Därför är det inte frågan om ett system med så kallade kronvittnen där den som avslöjar sina medbrottslingar får ett mildare straff.

För att den misstänkte ska få lägre straff än vad som annars hade dömts ut ska hen lämna uppgifter som har väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Det räcker inte enbart med ett erkännande utan det krävs ytterligare information, till exempel en utförlig redogörelse för hur brottet har gått till. Ett motiv för de nya reglerna är att det kan leda till effektivare utredningar och att tiden mellan brott, utredning och dom blir kortare.

De nya reglerna har stöd hos regeringspartierna och de borgerliga. Förändringen har sitt ursprung i ett lagförslag som Alliansen lade fram strax före valet i höstas. Men frågan har diskuterats länge av regering och riksdag. Redan 2006 lade en utredning, som den dåvarande s-regeringen tillsatte, fram ett liknande förslag. Men det är först nu som det blir en lagändring.

SD ställer sig också bakom förändringen, men partiet hade helst sett att Sverige inför ett system med kronvittnen. Vänsterpartiet är det enda parti som vill avslå lagförslaget. Skälet är bland annat att det finns risk för godtyckliga bedömningar hos enskilda poliser eller åklagare. Det finns även en fara för felaktiga erkännanden, och till mindre noggranna brottsutredningar. Därför riskerar förslaget att äventyra allas likhet inför lagen, befarar Linda Snecker, Vänsterpartiets representant i justitieutskottet.

Forrige artikel EU trappar upp kampen mot skatteflykt Næste artikel Myndighet för alarm utreds på nytt
Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

FRANKRIKE. Mordet på en fransk lärare har väckt avsky över hela Europa. Men som så ofta väcks även argumentation med en odör av "victim blaming". Särskilt tråkigt är detta när det kommer ifrån publicister, som man helst hade sett andra reflexer hos.