Gaslagring i rör ska särredovisas

Lagring av gas i rörledning måste särredovisas från och med den 1 januari 2016. Riksdagens beslut berör ett enda företag: Swedegas.

Anledningen till lagändringen är att redovisningen av gas ska stämma överens med EU:s gasmarknadsdirektiv samt med de svenska reglerna om intäktsramar för naturgasföretag.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2015, men ska börja tillämpas först vid årsskiftet eller räkenskapsåret därpå.

Forrige artikel Utredning om näthot klar nästa år Næste artikel Riksdagen vill ha tydlighet om fristäder