GAPF: Förbjud slöjor på barn

DEBATT. Vi kan inte fira den internationella kvinnodagen, för mycket arbete återstår. Ett förbud av slöja på barn är ett nödvändigt steg om vi skall leva upp till de jämställdhetsideal som vi har i vårt samhälle, skriver Sara Mohammad, grundare av GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime.

Sara Mohammad
Grundare av Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)
Hedersdoktor vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet

 

I 109 år har vi firat den internationella kvinnodagen. Ett från början socialistiskt påfund har vuxit till att bli en dag för att uppmärksamma jämställdhet i många av världens länder. Dock långt ifrån alla.

Bara början mot jämställdhet

De stora framsteg vi gjort i Sverige för ökad jämställdhet kan vi vara stolta över. Vi har bekämpat reaktionära krafter som motsatt sig kvinnlig rösträtt, kvinnliga präster, kvinnor på universitet och kvinnor i politiska församlingar på ett mycket framgångsrikt sätt.

Det är dock bara en liten början av strävan mot jämställdhet mellan könen. Över hela världen lever cirka 650 miljoner flickor och kvinnor som blivit bortgifta före 18 års ålder. Ytterligare uppskattningsvis miljontals flickor riskerar att giftas bort. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer antalet flickor och kvinnor som gifts bort som barn uppgå till nästan 1 miljard år 2030 enligt FN.

"Förtryck mer omfattande idag"

Miljoner flickor utsätts för hedersförtryck, dagligen fängslas kvinnor för att de vägrar bära slöja som är politisk islams primära verktyg för att objektifiera kvinnan som underställd mannen och som symboliserar kvinnan som mannens egendom.

Hedersförtrycket finns även i norden men det förringas och förnekas av kulturrelativister och identitetspolitik. De 17 år som gått sedan Fadime mördades av sin far har på det här området inga påvisbara framsteg. För flickor i Sverige är oskuldskontroller och förtryck mer omfattande i dag än då.

Hedersrelaterad brottslighet

I den Januariöverenskommelse som är grunden för den nya svenska regeringen finns i punkt 41 en text om att bekämpa hedersförtrycket. Utöver stärkta straff från 2022 står det att ”Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet”.

Förslaget är självklart välkommet. Vi skall alltså nu (2020) sluta med att ekonomiskt stödja föreningar eller religiösa samfund som sanktionerar hedersrelaterad brottslighet. Kan någon förklara varför vi från början stöttade den typen av föreningar?

Barnens rätt till religionsfrihet

Tänk om svenska regeringen, på den internationella kvinnodagen år 2019, skulle inleda en process där vårt mål är att förbjuda slöjor på barn. Barnens rätt till religionsfrihet och barnets rätt att inte utsättas för isolering och exkludering måste gå före flera tusen år gamla, religiösa och traditionella idéer.

EU:s regler om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och en traditionell europeisk värdegrund är fundamentet för varför ett förbud av slöja på barn är ett nödvändigt steg om vi skall leva upp till de jämställdhetsideal som vi har i vårt samhälle.

Ofantligt mycket återstår

Vi har utifrån vårt mål om ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck en mycket lång och svår väg att vandra när våra motståndare har makt, även i våra demokratiska partier.

Ur dessa perspektiv är internationella kvinnodagen ingen dag vi firar utan en dag när vi tydligt talar om hur ofantligt mycket som återstår att göra innan drömmen om ett jämställt samhälle kan bli verklighet.

Forrige artikel FUB: FUB: "Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna" Næste artikel Nina Rung: Ojämställdheten föder våld Nina Rung: Ojämställdheten föder våld
 • Rapportera

  Christine Eddeborn

  Jag vill inte gå bakåt i tiden...

  Jag har från jag var liten kämpat för att det ska vara accepterat att tjejer spelar fotboll. Det var ingen självklarhet då. Nu ser jag flickor från 2år som täcker allt utom ansikte och händer, alltså hijab. Det innebär att de begränsas i många saker som att bada, cykla, springa fritt, leka frisör mm mm. De får inte bestämma könstillhörighet själv och det motverkar jämställdhet då flickorna inte får samma frihet som pojkarna. Skolagen säger att jämställdhet ska främjas och att könsroller ska motverkas. Redan där bryter bärande av hijab mot skollagen, varför lutar sig inte ansvariga inom förskolor/skolor mot den och förbjuder hijab på barnen?

 • Rapportera

  Monika Lafveskans · F d svensklärare i gymnasiet

  Slöja eller HUCKLE?

  1
  Begreppet slöja är felaktigt om du menar det HUCKLE (den sjal) som inte täcker ansiktet.
  2. Jag tycker att vi bör förbjuda alla kvinnonedvärderande klädesplagg som sätts på barn. Jag är en trägen gäst i min lokala simhall och blir väldigt bedrövad när jag ser en liten 9-åring iklädd långkjol och HUCKLE delta i sin klass obligatoriska simundervisning. Det är faktiskt inte bara vi infödda svenskar som motverkar integrationen.

 • Rapportera

  Hugh Curtis

  Make "a culture" great again

  Jag tror att det finns andra faktorer som spela in här. Detta kan ses som en attack mot vissa folks kultur och det är därför som vänster har inte tagit än dessa problem utan återvänt till identitetspolitik. Misogyni och hederskultur bland alla människor måste dock kämpas på alla nivåer. Jag vet inte om det är rätt sätt att gå till saken genom att förbuda ett plagg? Irländska kvinnor här bart sjalar på huvud mm tills min mors generation ungefär. Det är ju sant att de undertrycktes på många sätt men det var mer en symbolisk baksmälla från en svunnen ålder och ett sätt att visa enhet och solidaritet med varandra. Det tinades ut bara, men förtrycket, den är delvis kvar. Nu om de brittiska myndigheterna hade förbjudit den plagg jag är fullständig säker på att det aldrig skulle ha fasats ut av sig själv. Det protestantiska Upplysande Tradition (du vet, det som svenskarna är hemma binda till) bröt aldrig ut i den populära irländska kulturen eftersom de förtryckta bönderna var katoliker. Den hemska galenskap som var det irländska katolska förtrycket av sitt eget folk, som slutade med att förbjuda skilsmässa och andra repressioner, hade inte varit funnits där ur historiskt perspektiv utan skilsmässa och andra mänskliga rättigheter var utbredd bland Gaelerna tidigare. Taliban-liknande förtryck började bara som en reaktion på den politiska och ekonomiska undertryckningen påförde på bönderna ovanifrån (ser på även Afghanistan här och US oljebolags inblandning). Sätt aldrig upp högmodiga principer på människor som är på knä.
  Idag har invandrare från huvudsakligen muslimska länder inte haft några riktiga framåtriktningar här i det Svenska kultur och politiskt liv utan snararare de behöver de se till varandra för stöd och uppmuntran. Och de tycker inte om att behöva kampa konstant möt strömmen av svenskt medelklass kultur, inte i ljuset av vad som händer här i Sverige nu idag. När invandrarna verkligen bli välkomnade in i kärnan i det svenska samhället på riktigt kommer då den dag där källan till dessa så kallade självpålagda symboler för förtryck kommer att rinna ut i svensk kulturens avlopp, såsom alla andra kultursymboler gjorde för irländare (de som turisterna älskar nuförtiden) tartanplagget t.ex var en sådan symbol som nästan dog ut i egen takt tills den dag en engelsk kung blåste liv i den och gjorde det trendigt igen i slutet av 18 hundratalet. Internationell konsumentism kommer att bli slöjans dödsstöt och man kommer inte behöva gör upp lagar för att förbjuda det. Vi bli då alla en stor grå tvättat familj.

 • Rapportera

  Christine Eddeborn

  Jag tror inte på det

  Jag tror inte alls att det försvinner av sig själv. Det finns många som kämpar (i det tysta) för att det ska bli sharialagar mm i Sverige. Å sen så gäller debatten slöja på barn. I skollagen står att skolan ska främja jämställdhet och det blir tvärtom genom att flickor ska bära heltäckande. De kan ej göra saker som pojkarna kan pga alla plagg och "regler" som kommer med dem. Skollagen säger också att vi ska motverka könsroller. Hijaben visar tydligt vilka som är flickor och det går emot den lagen. Du skriver om förr i tiden, att det användes i Sverige, många vill ej "gå bakåt" i tiden och reagerar därför.