Gammalt och nytt möts i nya socialutskottet

RIKSDAGSARBETE. I riksdagens nya socialutskott varvas nya krafter med erfarna riksdagsledamöter som suttit många år i utskottet. Tre av de nya ledamöterna kommer direkt från landstingspolitiken och en har varit socialborgarråd i Stockholm. 

Riksdagens socialutskott är nu på plats, med ett undantag. Utskottet saknar fortfarande ordförande, då den person som Kristdemokraterna vill ha på den stolen är sjukskriven. Det är Kristdemokraternas vårdpolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson som strax efter valet drabbades av en stroke.

Vid sitt konstituerade möte beslutade därför ett enhälligt utskott att bordlägga valet av ordförande och i väntan på att Ankarberg Johansson kan börja arbeta igen, så är det vice ordförande Kristina Nilsson (S) som leder utskottsarbetet.

Här är uppställningen i socialutskottet för mandatperioden, 2014-2018:

Socialdemokraterna:

Kristina Nilsson. Vice ordförande i socialutskottet. Sjuksköterska från Västernorrland. Suttit i riksdagen – och i socialutskottet – sedan år 2010.

Ann-Christin Ahlberg. Från Västra götaland, riksdagsledamot sedan år 2006. Ny i socialutskottet. Suttit i arbetsmarknadsutskottet under tre mandatperioder.

Dag Larsson. Nybliven riksdagsledamot från Stockholm. Senast oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Mikael Dahlqvist. Sjukskötare från Värmland. Har suttit i riksdagen sedan år 2014, var även under förra mandatperioden ledamot i socialutskottet. Funktionshinderspolitisk talesperson för S.

Yasmine Larsson. Larsson är ledamot från Skåne. Har suttit i riksdagen sedan år 2014, var under förra mandatperioden suppleant i socialutskottet.

Moderaterna:

Camilla Waltersson Grönvall. Ledamot sedan år 2010. Tidigare utbildningspolitisk talesperson för M, nu vårdpolitisk talesperson. 

Johan Hultberg. Hultberg har suttit i riksdagen sedan år 2010. Under de två tidigare mandatperioderna som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Har varit miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

Ulrika Heindorff. Nybliven riksdagsledamot. Tidigare regionpolitiker i Region Skåne.

Sverigedemokraterna:

Per Ramhorn. Ledamot sedan år 2010, från Skåne. Suttit i socialutskottet hela perioden. SD:s vårdpolitiska talesperson.

Carina Ståhl Herrstedt. Ståhl Herrstedt är personlig assistent och kommer från Skåne. Har suttit i riksdagen sedan år 2010, ledamot i socialutskottet sedan år 2015.

Christina Östberg. Östberg är riksdagsledamot från Skåne. Har suttit i riksdagen sedan år 2014, var under förra mandatperioden suppleant i socialutskottet.

Centerpartiet:

Anders W Jonsson. Jonsson är barnläkare från Gävle, har suttit i riksdagen – och i socialutskottet – sedan år 2010. År 2012-2014 var han ordförande för utskottet. Vårdpolitisk talesperson för C.

Vänsterpartiet:

Karin Rågsjö. Rågsjö är socionom från Stockholm och har suttit i riksdagen sedan år 2014. Hon var ledamot i socialutskottet även under förra mandatperioden. Vårdpolitisk talesperson för V.

Kristdemokraterna:

Pia Steensland. Steensland är ny riksdagsledamot från Sörmland. Hon är docent vid Karolinska institutet och forskar inom alkoholberoende. Blir suppleant när Acko Ankarberg Johansson återvänder från sjukskrivningen. Talesperson för LSS-frågor inom KD.

Michael Anefur. Anefur är KD:s partidistriktsordförande i Skåne. Han satt i riksdagen år 2009-2010, var då suppleant i socialutskottet. Talesperson för äldreomsorg och socialtjänst.

Liberalerna:

Lina Nordquist. Nybliven riksdagsledamot från Uppsala län. Tidigare regionråd i Region Uppsala. Diabetesforskare och docent i fysiologi.

Miljöpartiet:

Åsa Lindhagen. Lindhagen är statsrådsersättare i riksdagen för finansmarknadsminister Per Bolund. Under förra mandatperioden var hon socialborgarråd i Stockholms stad. 

Forrige artikel Debattera på Altinget och nå beslutsfattare över hela landet Debattera på Altinget och nå beslutsfattare över hela landet Næste artikel Söder (SD) vill möblera om i riksdagen Söder (SD) vill möblera om i riksdagen