Förslag om mobilförbud för elever dröjer

SKOLA. Det blev inget skarpt lagförslag mot mobiltelefoner i klassrummen. I stället ska frågan utredas vidare.

Regeringens utredare Metta Fjelkner vill att frågan om att förbjuda elever att ha mobiler under lektionerna utreds vidare.
Regeringens utredare Metta Fjelkner vill att frågan om att förbjuda elever att ha mobiler under lektionerna utreds vidare.

På tisdagen presenterade Metta Fjelkner en utredning om ordning och reda i skolan. Utredningen har gjorts på uppdrag av regeringen.  

– Det är de svagaste eleverna som är de största förlorarna i stökiga klassrum. Därför måste vi göra mer för att förbättra studieron och öka fokus på skolarbetet, sade utbildningsminister Jan Björklund, som medverkade på pressträffen.

Enligt Björklund är regeringen enad om att få bort mobiltelefoner under lektionstid.

– Det är viktigt att kunna stoppa störande föremål, sade  sade Metta Fjelkner, som tidigare var ordförande för Lärarnas Riksförbund. Men det lär dröja innan förslaget blir verklighet. För i utredningen finns inga skarpa lagförslag. 

– Det måste utredas vidare, sade Fjelkner.

Regeringen har tidigare drivit igenom regler som ska ge lärare ökad makt. Ordning och reda i skolan har länge varit en av Alliansen paradfrågor. Redan i den första regeringsförklaringen för Alliansen, hösten 2006, betonade statsminister Fredrik Reinfeldt detta: ”Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas”, sade han. Och året därefter infördes regler som gav lärarna rätt att beslagta föremål som varit störande.

Men dessa regler, som blev kritiserade av Lagrådet, går inte tillräckligt långt, enligt utredaren. Med nya regler hoppas Fjelkner att det ska gå att samla in mobiltelefoner innan lektionen börjar, alltså som en förebyggande åtgärd för att få lugn och ro när lektionen sedan kommit igång.

En skola ska också få ge skriftliga ordningsomdömen, om rektorn så önskar.

– Ordningsomdömen ska kunna införas i högstadiet och gymnasiet, sade Metta Fjelkner. Även ordningsomdömen är en långkörare för Alliansen. I den första regeringsförklaringen hette det: ”Kommuner och enskilda skolor skall få större frihet att utforma skriftlig information av olika slag om elevernas resultat och uppförande i skolan.”

Men inte heller här har Fjelkner velat sätta ned foten om hur reglerna ska utformas. Även detta förslag ska utredas vidare. Regeringens förhoppning är att ordningsomdömen ska ges första gången läsåret 2016/17. Hur det blir med den fortsatta beredningen av dessa lagförslag blir beroende av hur den nya regeringen kommer att se ut efter valet.


Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget