Författarfondens styrelse minskas

KULTUR. Riksdagen bantar Författarfonden styrelse från 14 till 8 ledamöter. Dessutom tar man bort alla 14 ersättare.

Styrelsen består i dag av en ordförande och tretton ledamöter inklusive ersättare för dessa. Ordföranden och tre andra ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen. Övriga ledamöter och suppleanter utses av upphovsmannaorganisationerna Sveriges författarförbund, Föreningen svenska tecknare och Svenska fotografers förbund.

Med riksdagens beslut ska regeringen utse ordföranden och två andra ledamöter, föreningen Svenska tecknare och Svenska fotografers Förbund utser en ledamot vardera, medan Sveriges författarförbund utser sex ledamöter. Alla suppleanter ska avskaffas. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2015.

Otympligt med 28 personer på mötena

Riksdagen anser på samma sätt som regeringen att Sveriges författarfond har en stor styrelse jämfört med andra bidragsgivande aktörer. Vid styrelsemötena deltar vanligtvis både ordinarie ledamöter och ersättare. Det innebär att sammanlagt 28 personer närvarar vid mötena. Styrelsen är en blandning av ämbetsmän som Mats Sjöstrand, före detta generaldirektör på Skatteverket, samt författare och andra kulturpersonligheter.

Författarfonden fördelar den statliga biblioteksersättningen, dels som individuella ersättningar utifrån utlåningsvolym, dels i form av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Ersättningen uppgick till drygt 130 miljoner för 2013.

Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.

Forrige artikel Regeringen förbereder lag om fullmakt för framtiden Næste artikel De borgerliga tar kommandot i Danmark De borgerliga tar kommandot i Danmark