Kommuner får höjd ersättning för flykting

BUDGET 2016. Vid årsskiftet höjs ersättningen till de kommuner som tar emot flyktingar, har riksdagen beslutat.

I dag är det ofta en lång väntan innan den som har fått uppehållstillstånd kan tas emot i en kommun och få bostad. Det innebär också att etableringen på arbetsmarknaden försenas.

Mottagandet är ojämnt fördelat bland landets kommuner. För att ge kommuner bättre möjlighet att ta emot nyanlända invandrare ändrar riksdagen ersättningen till kommuner. Beslutet bygger på den budget som regeringen lade fram i september. 

Höjd ersättning

Schablonersättningen per nyanländ som mottas i en kommun höjs från 83 100 till 125 000 kronor för dem som inte har fyllt 65 år. För personer över 65 år höjs ersättningen från 52 000 till 78 200 kronor. 

Enligt riksdagen ska staten ersätta hyreskostnader som kommunen har i väntan på att en nyanländ flyttat in. De begränsningar som i dag finns för ersättning för hyreskostnader för tomma lägenheter ska tas bort.

För att förmå alla kommuner att ta emot flyktingar har regeringen lämnat ett lagförslag till riksdagen som innebär att kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända.

 

Forrige artikel Oppositionen: Transportstyrelsens avgifter drabbar småföretagare Næste artikel Pressens storstadsstöd går i graven