Fler med asylavslag ska lämna Sverige

MIGRATION. Regeringen vill hindra att de som får avslag på sin asylansökan håller sig undan. Därför ska fler tas i förvar, låsas in, i väntan på avvisning.

I takt med att fler asylärende prövas blir det också fler som får avslag och måste lämna Sverige. Det är nödvändig för att hålla ordning och reda i asylpolitiken, enligt justitieminister Morgan Johansson (S).

– Det är svåra beslut, men det måste göras annars risker vi att människor hamnar i en gråzon där människor är här illegalt och utnyttjas, sade Johansson när han och inrikesminister Anders Ygeman (S) redogjorde för regeringen olika insatser.

Under de kommande åren är det inte otroligt att det kan röra sig om mellan 60 000 och 80 000 personer som får avslag och måste lämna Sverige – frivilligt eller med tvång. Både Morgan Johansson och Anders Ygeman pekar på att antalet som har återtagit sin asylansökan och återvänder till sina hemländer har ökat. Helst ska återvändande ske frivilligt men det måste också ske en avisning med tvång, enligt de båda S-ministrarna.

Fler i förvar

De som inte vill lämna landet kan tas i förvar, alltså låsas in, om det finns en risk att de avviker i väntan på att de kan avvisas ur landet. Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för att öka antalet platser från 250 till 350. Kriminalvården och Migrationsverket får i uppdrag att lösa det praktisk, och en lösning är att använda det tidigare fängelset Kirseberg i Malmö. Successivt hoppas regeringen på att kunna få fram fler platser också i norra Sverige.

I den senaste vårbudgeten ökar anlaget till Polismyndigheten och Migrationsverket för att stärka arbetet med dem som ska lämna landet och för att få ett bättre mottagande av dem när de kommer till sina hemländer. Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att placera ut sambandspersoner vid ambassaderna i de länder som berörs. På presskonferensen nämnde Johansson Afghanistan, Irak och Somalia. Även Polismyndigheten ska placera ut sambandspersoner i berörda länder.

Forrige artikel Regnér: Eftersatt socialtjänst kräver stora investeringar Regnér: Eftersatt socialtjänst kräver stora investeringar Næste artikel EU skapar djupare union i kamp mot terror EU skapar djupare union i kamp mot terror