Fler länder i samarbete om trafikbrott

TRAFIK. Ytterligare tre EU-länder ska ingå i unionens arbete för att spåra trafikbrottslingar. Men för svensk del krävs bara några mindre ändringar.

Bakgrunden är att EU-domstolen ogiltigförklarat ett tidigare direktiv om samarbete kring trafikbrott och då måste Storbritannien, Irland och Danmark delta i samarbetet inom två år. Direktivet byggde på fel EU-juridisk grund – reglerna för polissamarbete i stället för reglerna för transportpolitiken. De tre länderna har, till skillnad från det rättsliga samarbete, inget undantag från att delta i samarbetet om transportfrågor.

EU-reglerna, CBE-direktivet, innebär att medlemsländerna ska byta information ur trafikregistren så att det går att få tag i den som brutit mot vissa trafikregler i ett annat land. Sverige har infört det ursprungliga direktivet och EU:s nya juridiska vägval leder inte till några större ändringar. Riksdagen har nu godkänt de ändringarna som gäller de lagar som reglerar internationellt polissamarbete. Förändringarna träder i kraft ska träda i den 1 januari 2016.

 

 

Forrige artikel Vårdnadsbidraget försvinner i februari Næste artikel Nej till ny utredning om Kriminalvården