Fler kvinnor än män i statens styrelser

KORTNYTT. Förra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som utses av regeringen till 52 procent kvinnor.

Av 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 en könsfördelning inom intervallet 40-60 enligt en genomgång gjord av socialdepartementet. Fördelningen mellan kvinnor och män som hade ordförandeposten var 51 procent kvinnor och 49 procent män. 

Läs också: MP: En jämställd riksdag kan inte vänta

Rapporten redovisar också könsfördelningen i 74 statliga myndigheters styrelser där regeringen utser en del av ledamöterna. Enligt redovisningen var könsfördelningen helt jämn den 31 december 2017. 

Forrige artikel LAN drog inte in lärarlegitimation trots brott Næste artikel Minskad arbetslöshet bland vissa ungdomar
Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

LOKALT. Ann-Sofie Hermansson (S) är sedan tidigare avsatt som gruppledare. Tidigare ministern Anna Johansson (S) har nu meddelat att hon avgår som ordförande för partidistriktet i Göteborg.