Fler civilrättsliga överenskommelser om underhåll

FAMILJ. Det blir lättare för föräldrar som inte lever tillsammans att reglera barns underhåll utanför underhållsstödet, efter ett beslut i riksdagen.

Beslutet innebär att ett fullt underhållsstöd inte kommer att lämnas om en bidragsskyldig förälder har betalat den bestämda summan till Försäkringskassan under sex månader i följd. Om det finns särskilda skäl, där man tar hänsyn till barnets eller någon av föräldrarnas situation, ska underhållsstödet ändå lämnas ut. Ändringen ska se till att föräldrar i större utsträckning ska reglera barnets underhåll civilrättsligt istället för att gå via Försäkringskassan. 

Bidragsskyldiga föräldrars möjlighet att göra umgängesavdrag avskaffas också i och med beslutet. Umgängesavdraget har inneburit att om en bidragsskyldig förälder som har haft barnet hos sig under ett visst antal dygn har den kunnat göra ett avdrag för den tiden.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2016.

Forrige artikel FP blir LIB Næste artikel Domstol får ny lag för personuppgifter
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!