Fler aktiviteter på sommaren

BUDGET. Vänsterpartiet och regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen under perioden 2016-2019 satsas på ett nytt sommarlovsstöd. Stödet betalas ut till kommuner som utvecklar kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

– Alldeles för många barn får inte den sommar de borde få. De blir kvar hemma medan klasskompisarna försvinner iväg till sommarstugor, semesterresor och läger. För den som har föräldrar som måste jobba blir det långa ensamma dagar. Det här stödet kommer att göra skillnad, kommenterar vänsterledaren Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Det statliga sommarlovsstödet ska ge barn i åldern 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger barnen ”stimulans och personlig utveckling”.

Programmen ska också främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Ett krav är att aktiviteterna är avgiftsfria.

Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen.

Forrige artikel Svensk-polskt avtal om försvar Næste artikel Andra gången gillt med fri entré
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.