Debatt

Fastighetsägarna: Skydda hushåll och företag från elprischocken

Den tillträdande regeringen behöver prioritera att omgående få ett elprisstöd på plats för att skydda hushåll och företag mot en elprischock. Det skriver Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige.

”En rimlig utformning är att elprisstödet också ger störst stöd till dem som drabbas hårdast av kraftigt stigande elpriset.”
”En rimlig utformning är att elprisstödet också ger störst stöd till dem som drabbas hårdast av kraftigt stigande elpriset.” Foto: Janerik Henriksson/TT
Rikard Silverfur
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den sista augusti fick Svenska kraftnät i uppdrag av den avgående regeringen att utforma ett elprisstöd för att skydda elkunder mot kraftigt stigande elpriser under vintern. Uppdraget ska redovisas för nästkommande regering senast den 15 november, där beredningskravet innebär att det kommer att dröja till december eller ännu senare innan ett stöd kan vara på plats.

Utforma ett effektivt elstöd

För elkunderna innebär det en betydande risk för att elstödet kommer att betalas ut retroaktivt. Då kan det vara för sent för en del företag. Den tillträdande regeringen behöver därför prioritera att omgående få ett elprisstöd på plats för att skydda hushåll och företag mot en elprischock.

För att underlätta för Svenska kraftnät att utforma ett effektivt elstöd som kommer dem med störst behov till del har Fastighetsägarna tillsammans med våra medlemsföretag arbetat fram ett förslag till hur en effektiv elprisstödsmodell kan utformas. Vårt förslag baseras på följande premisser: att stöd ska ges till dem med störst behov, att incitamenten att fortsätta energieffektivisera behålls och att kostnaderna för staten hålls ner.

Förslagsvis kan ökat stöd via klimatinitiativet ges till åtgärder för att öka elproduktionen i elområde tre och fyra.

Elprisstödet bör därför utformas som en försäkringslösning eftersom det är både ohållbart och kortsiktigt att lyfta bort all marknadsrisk för elkunderna. Stödet bör utformas utifrån hur elkundernas möjlighet att påverka sin elkonsumtion ser ut.

Två modeller för elstöd

Vi föreslår därför inte en generell modell, utan två modeller för elprisstöd:

  • Elprisstöd till företag och hushåll med maxtak för elpriset för att kapa pristopparna, för elkunder som på kort sikt har svårt att styra och sänka sin elförbrukning. Till denna grupp hör exempelvis fastighetsföretag och mindre verksamheter. Maxtaket bibehåller incitamentet med att genomföra både snabba energisparande åtgärder och långsiktig energieffektivisering.
  • Elprisstöd till industriföretag för att styra om effektuttaget. Utformas som en rabatt på genomsnittligt timpris. Då behålls ett starkt incitament för dessa att optimera produktionen så att samhällets totala effektuttag de dyraste timmarna kan tryckas ner och att det totala elpriset hålls nere.

En rimlig utformning är att elprisstödet också ger störst stöd till dem som drabbas hårdast av kraftigt stigande elpriset. Flaskhalsintäkter som Svenska kraftnät ska använda för att ge stöd uppstår till följd av prisskillnaden mellan elområdena. Därför är det viktig att utdelningen utgår från skillnaden i pris mellan olika elområden som för fördelning. Det innebär att konsumenter i elområde tre och fyra, som omfattar stora delar av södra och mellersta Sverige, kommer att få störst stöd.

Använd flaskhalsintäkterna rätt

Delar av flaskhalsintäkterna kan med fördel riktas till långsiktiga lösningar som energieffektivisering samt att forcera lokal elproduktion. Förslagsvis kan ökat stöd via klimatinitiativet ges till åtgärder för att öka elproduktionen i elområde tre och fyra. Det skulle kunna vara stöd till installation av solcellsanläggningar på tak. Vi ser också möjlighet att använda flaskhalsintäkterna för att omgående höja kapaciteten i transmissionsnätet.

Med en smartare utformning av elprisstödet enligt våra förslag får vi en bättre modell för att stötta elkunder, kappa effekttoppar och öka robustheten i kraftnätet samtidigt som kostnaderna för staten hålls nere. Det behöver prioriteras av den tillträdande regeringen för att bibehålla konkurrenskraftiga företags möjlighet att ta sig igenom elkrisen. Det tjänar vi alla på.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget