EU-parlamentariker hoppas lösa GMO-bråk

GENGRÖDOR. EU-parlamentets miljöutskott röstade igenom förslaget om att ge medlemsländerna rätt att förbjuda genmodifierade grödor inom sina egna gränser.

Förhoppningen är att äntligen bryta den totala låsningen kring GMO-frågan som råder inom EU.
I dag krävs att alla länder ska följa samma regler, vilket har skapat låsningar, blockeringar och att länderna har infört enskilda förbud på tvärs mot EU:s regler. Opinionen mot genmodifierade grödor inom EU är stark – på sina håll mycket stark.

Förslaget som utskottet har röstat igenom innebär att de enskilda länderna ska få möjlighet att förbjuda en eller alla GMO-grödor inom sina gränser, trots att grödan är godkänd av EU:s myndigheter

Röstsiffrorna i Miljöutskottet blev 53 för och 11 emot. Förhandlingarna med ministerrådet ska inledas omgående och beräknad omröstning i EU-parlamentet är i juni 2015.

Forrige artikel Borgerliga vill dra in på etableringslotsar Næste artikel KI: Höga löner stänger ute invandrare
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).