EU-ledare eniga om klimatmål

MILJÖ. EU:s ledare har enats om unionens framtida mål för ett bättre klimat. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2030. Stats- och regeringschefer kunde efter nattliga förhandlingar nå en kompromiss som alla länder kunde acceptera.

Det innebär att EU-länderna ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent, jämfört med nivån 1990, till år 2030. Samtidigt ska andelen förnybar energi vara 27 procent. Samma siffra ska gälla för energieffektivisering och i den delen innebär kompromissen en lägre ambitionsnivå än EU-kommissionens ursprungliga förslag på 30 procent. Målet ska dock revideras år 2020 med syfte att nå 30 procent, enligt slutsatserna från mötet.

Flera EU-länder har varit skeptiska till för stora åtaganden, bland annat Polen. Enligt slutsatserna ska dessa länder kompenseras bland annat genom handeln med utsläppsrätter samt med ett ekonomiskt stöd för att effektivisera energiproduktionen och på sikt minska utsläppen.

EU ska också skynda på med att bygga upp en sammankopplad energimarknad för att minska beroendet av energi från bland andra Ryssland. Målet är att EU-länderna ska bistå varandra vid störningar i energiförsörjningen.

Inför mötet har det varit många turer kring vilken position som den svenska regeringen skulle inta. Nu blev slutresultaten att Sverige ställer sig bakom kompromissen som blir EU:s linje i de globala klimatförhandlingarna nästa år.

– Detta är historiskt, nu finns ett klart åtagande för länderna, sade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens efter toppmötet.

Enligt Löfven nådde Sverige framgång genom att få med en skrivning att åtgärderna ska ske på det mest kostnadseffektiva sättet.

– Det gynnar de länder som redan har gjort stora åtaganden, som Sverige, sade statsministern.

Han sade också att den viktigaste delen är att utsläppen ska minska med 40 procent och att den lägre ambitionen för energieffektiviseringen inte var av den kalibern att Sverige skulle stoppa en uppgörelse.

Forrige artikel Partierna i utredning om skarpare lag mot våldtäkt Næste artikel Riksbanken sänker och varnar politikerna om bobubbla Riksbanken sänker och varnar politikerna om bobubbla