EU-fånge ska sitta av straff i hemland

RÄTTSVÄSEN. Fler dömda brottslingar inom EU ska avtjäna straffet i sitt hemland. Det är målet med de EU-regler som ska omsättas i Sverige

Riksdagen har nu antagit den lag som krävs för att Sverige ska följa ett tidigare beslut i EU:s ministerråd.

De nya reglerna innebär att en ny lag införs som anger hur dömda brottslingar ska flyttas över mellan EU-länderna. Målet är att påföljden ska avtjänas i den medlemsstat där den dömde har bäst möjligheter till en återanpassning efter avtjänat straff. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 april i år.

Enligt lagen ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan medlemsstat för att verkställas där. De påföljder som kan föras över är fängelse, överlämnande till rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård.

 

Forrige artikel Nu kan Costa Rica kosta rika Næste artikel Klartecken för kontorapporter till USA