EU basen för svensk terrorkamp

TERRORBEKÄMPNING. Sverige ska lägga mer kraft på EU-samarbetet mot terrorism och arbetet inom Europol bör förbättras. Den uppmaningen riktar riksdagen nu till regeringen.

 Riksdagen har samtidigt godkänt den strategi mot terrorism som regeringen presenterade i somras. Den handlingsplanen vilar på tre pelare: förebygga, förhindra och försvåra.  I strategin skrev regeringen att det förebyggande arbetet på internationell nivå ska bedrivas inom ramen för FN.

Men riksdagen anser att fokus i första hand ska var säkerställa samarbetet inom EU. Arbetet inom EU när det om radikalisering och deltagande i terroristverksamhet behöver också vidgas. Och bland annat bör samarbetet inom EU:s polisbyrå Europol förbättras, anser riksdagen efter förslag från Moderaterna och Liberalerna.

De borgerliga partierna ville ha en tydligare skrivning om det förebyggande arbetet, bland annat mot radikalisering av ungdomar där kommunerna måste få bättre verktyg inte minst för att sätta in åtgärder mot de svenskar som återvänder efter ha stridit för IS, Islamiska staten.

- Det finns i dag inte resurser att kontrollera och följa upp återvändarna med mindre än att vi engagerar lokal polis och de lokala myndigheterna. Det kommer att kräva väldigt mycket mer av oss, sade Beatrice Ask (M) i debatten.

Forrige artikel Fler  i arbete ska motverka åldersboomen Fler i arbete ska motverka åldersboomen Næste artikel ID-kontroller efter nyår ska ge färre asylsökande ID-kontroller efter nyår ska ge färre asylsökande
Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

PRESSTRÄFF. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön och berättar om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Se den live här. 

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.