Godkännande av utländska utbildningar i Sverige ökar

KORTNYTT. Allt fler personer ansöker om att få sin utländska utbildning bedömd och erkänd i Sverige. Bedömningen sker av Universitets- och högskolerådet (UHR) som under 2017 fick in närmare 25 000 ansökningar. UHR rapporterar att antalet ansökningar som godkänns ökar. 

Ansökningarna som UHR behandlar gäller både gymnasiala utbildningar, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. Bedömningen prövar i vilken mån den utländska utbildningen motsvarar en utbildning i det svenska utbildningssystemet och ett positivt utlåtande kan användas för att studera vidare eller söka arbete i Sverige.

Med närmare 25 000 ansökningar inkomna under 2017 meddelar UHR att 19 000 av dessa har fått positiva utlåtanden, vilket är en ökning på 21,1 procent från år 2016.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla som får ett utlåtande från UHR har en färdig examen. Många har även arbetslivserfarenhet. För dem är det i de flesta fall viktigare med kontakter på arbetsmarknaden än att läsa om en utbildning, säger Lars Petersson i ett pressmeddelande från UHR.

Bland de examen som är vanligast att ansöka om ligger allmänna kandidatexamen följt av högskoleingenjörsexamen och allmän masterexamen. Flest antal ansökningar och utlåtanden kommer från personer från Syrien, Irak och Iran.

Forrige artikel Vården missar skydda barn från farliga föräldrar Næste artikel Alliansen har övertaget i ny opinionsundersökning