Dyrare frakta till sjöss

FÖRVALTNING. Sjöfartsverket hotar med att höja farledsavgifterna för yrkestrafiken från och med år 2017. Annars får myndigheten inte sin ansträngda ekonomi att gå ihop.

Sjöfartsverket har fått 300 miljoner kronor i tillfällig ökning av anslaget under perioden 2014-2016. Men från och med år 2017 står en bistrare verklighet åter för dörren och myndigheten ser ingen annan råd än att höja farledsavgifterna med 13,5 procent.

Det framgår av Sjöfartsverkets ekonomiska handlingsplan för 2016-2018. Alternativet till att höja avgifterna för sjöfarten är att regeringen tar fram plånboken och lovar en permanent höjning av anslaget med 250 miljoner kronor per år, en finansiering av isbrytningsverksamheten. Då kan Sjöfartsverket till och med sänka farledsavgifterna med 100 miljoner kronor per år.

Sjöfartsverket anser att det ska råda konkurrensneutralitet mellan olika transportslag. Därför bör isbrytning i princip jämställas med snöröjning av vägar, som inte är avgiftsbelagd.

Sjöfartsverket aviserar också att lotsavgiften ska höjas med i genomsnitt fem procent år 2017 respektive 2018, för att öka kostnadstäckningen från 75 procent i år till 91 procent 2018.

Forrige artikel Åkesson tillbaka i jobb 1 april Åkesson tillbaka i jobb 1 april Næste artikel Polisutbildningen snart akademisk