Djurens Rätt: "Minkhållning bör baseras på vetenskap"

DEBATT. Återigen är Sveriges pälsdjursfarmning under utredning för att se om djurskyddsnivån verkligen håller måttet. Men egentligen vet vi redan att minkfarmningen behöver en genomgående förändring, skriver Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Av: Camilla Björkbom
Förbundsordförande för Djurens Rätt
 
Minkarna hålls på ett sätt som för många andra djur inte skulle vara lagligt. Minkar är aktiva rovdjur som i det vilda rör sig flera kilometer om dagen, men som i pälsdjursindustrin tvingas sitta i kala burar under hela sina liv.

De djur som är mest lika minkar och som hålls i fångenskap i Sverige är katter. Till skillnad från minkar har katter domesticerats under mycket längre tid och är bättre lämpade för att hållas i fångenskap med människor. Ingen tvivlar nog på att katter trots det skulle må dåligt av att sitta i små burar med golv av galler.

Bör få tillgång till simvatten 

I det vilda lever minkar i närheten av vattendrag där de jagar både i vatten och på land. I fångenskap saknas tillgång till vattendrag, och minkarna erbjuds endast en malen sörja av slaktrester som foder. Enligt lagstiftningen ska de, utöver fodret, få tillgång till minst en berikning som stimulerar jaktbeteenden i fångenskap. Den berikning de får bestäms av pälsdjursuppfödaren själv och av ekonomiska anledningar blir det ofta en kedja eller ett par plastmuggar.  

Kedjor och plastmuggar lär inte sysselsätta minkar över huvud taget, vilket också visats i vetenskapliga studier, ändå är det en godkänd berikning. När minkar däremot får tillgång till simvatten ökar mängden lekbeteenden, samtidigt som uttråkning och beteendestörningar minskar.

Minkar arbetar hårt för att få tillgång till simvatten jämfört med andra berikningar. Det tyder på att simning är ett beteendebehov eller att vattenbad åtminstone är en stark berikning som förbättrar deras välfärd avsevärt. Liknande studier har kommit fram till samma saker gällande grävmaterial för rävar och kaniner. Detta har lett till att grävmaterial lagts in som ett krav för hållande av rävar och kaniner. Det är den utveckling vi rimligtvis också bör se för minkarna.  

Även fodret skulle behöva bytas ut till något som ger minkarna mer sysselsättning vilket studier har visat minskar mängden bitskador minkarna åsamkar sig själva. Att ge ett mer grovmalet foder på flera olika ställen så att minkarna får leta efter det lär öka deras välfärd markant.

Behöver mer utrymme 

En annan åtgärd som skulle förbättra minkarnas levnadsvillkor handlar om att ge dem mer utrymme. Då pratar vi inte om att ge dem en extra tom bur som en del studier kommit fram till inte fungerar, utan att de ska få tillräckligt med utrymme för att det ska finnas plats med exempelvis ett vattenbad och andra berikningar. Med mer utrymme skulle de också lättare kunna komma ifrån varandra vilket skulle vara positivt för minkar som i det vilda är solitärt levande och skulle undvikit kontakt till varje pris.

Pälsdjursfarmning har avvecklats runtom i Europa 

Det finns alltså flera vetenskapligt bevisade problem med pälsindustrin som bedrivs i Sverige i dag. Det är därför hög tid att lagstiftningen utgår från vetenskap även för minkarna. I ett flertal europeiska länder har pälsdjursfarmning avvecklats just till följd av striktare regler. Om de problemen som finns inte går att lösa med större inhägnader, bättre foder och simvatten bör inte industrin få finnas kvar då det drar ned Sveriges djurskydd överlag. 

Minkarna förtjänar att behandlas bättre.

Forrige artikel Utredare: Så ska vi locka utländska studenter Utredare: Så ska vi locka utländska studenter Næste artikel "Svensk minknäring är grundad på vetenskap"