Debatt: Skattereduktionen måste även gälla energieffektivisering

DEBATT. Förslaget om skattereduktion vid installation av grön teknik är nödvändigt, men vi måste gå ännu längre. Systemet måste kompletteras så att det även omfattar energieffektivisering, skriver fyra branschorganisationer.

Catharina Elmsäter-Svärd
Vd, Byggföretagen
Ola Månsson
Vd, Installatörsföretagen
Anders Persson
Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen
Anneli Kouthoofd
Vd, Byggmaterialindustrierna


Bygg- och installationssektorn ska vara klimatneutral om 25 år. Våra utsläpp behöver reduceras samtidigt som Sveriges befolkningsökning kräver fler bostäder, järnvägar och vägar. Utan skattereduktion av grön teknik klarar vi inte klimatmålen till år 2045.

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag för skattereduktion vid installation av grön teknik. Ett nödvändigt beslut för att vi i bygg- och installationssektorn ska kunna implementera framtidens energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Men vi måste gå ännu längre. Systemet måste kompletteras så att det även omfattar energieffektivisering. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) måste agera, uppdatera och godkänna förslaget – nu.

Kompletterande förslag 

Regeringens förslag omfattar bara installationer av solceller, lagring av förnybar el och laddningspunkter till elfordon. Vi organisationer inom bygg- och installationssektorn som har presenterat ett kompletterande förslag till regeringen menar att detta är ett bra första steg. Det visar på stora och framsynta satsningar inom just energieffektiviserande renoveringar i bygg- och installationssektorn. Det befintliga byggnadsbeståndet är en avgörande pusselbit i klimatomställningen.

Men vi vill se att skattereduktionen även omfattar energieffektiviseringsåtgärder, ett nödvändigt beslut för att vi ska klara klimatmålen till 2045. Med vårt kompletterande förslag skapar vi dessutom nya gröna arbetstillfällen både i och utanför sektorn:

  1. Komplettera regeringens förslag på skattereduktionen för grön teknik och låt tillåtna åtgärder även omfatta energieffektiviseringsåtgärder.
  2. Inför ett incitament för energieffektivisering för professionella fastighetsägare. Vårt förslag är att utvidga Energisteget för industrin (ett program för energieffektivisering i industrin) till att omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed skapa det stora Klimatsteget.

Teknikneutralt avdrag

Gröna lösningar är en viktig del för klimatet, för det svenska företagandet och den svenska ekonomin. För att få fart på energieffektiviseringen behövs en framsynt och tydlig plan med incitament, effektiva styrmedel och breda kommunikationsinsatser. Vi är positiva till att regeringens förslag omfattar både material och arbete och tycker att nivån på avdraget kan vara högre.

Avdraget måste samtidigt vara teknikneutralt och gynna alla produkter och åtgärder som minskar användning av energi. Allt för att undvika snedvriden konkurrens och stagnerande teknikutveckling.

Vi behöver verktygen

Minskad energianvändning för att klara klimatomställningen, fler gröna arbetstillfällen och ökad livskvalitet för miljontals svenskar i form av förbättrade innemiljöer och offentliga miljöer är vad vi arbetar för. Vi vill se en grön omställning och en återstart av Sverige för att få ett mer energieffektivt och hållbart samhälle.

Vi i bygg- och installationssektorn är redo att ta oss an klimatutmaningen. Per Bolund behöver nu se till att de verktyg vi pekar på kommer på plats.

Beslutskedja: Skattereduktion för installation av grön teknik

16/5
2020
12/6
2020
17/6
2020
27/8
2020

Forrige artikel SD: Regeringens ovilja bottnar i socialistiska tendenser och extrema MP SD: Regeringens ovilja bottnar i socialistiska tendenser och extrema MP Næste artikel Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik