Debatt

Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

DEBATT. Syftet med offentlighetsprincipen är att kunna granska myndigheter och deras agerande. Om de nu själva kan avgöra hur de ska få bli granskade genom att ta bort offentliga handlingar straffritt så upphör offentlighetsprincipen att fungera, skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.

"Det krävs en förändrad lagstiftning för att offentlighetsprincipen ska kunna fungera igen."
"Det krävs en förändrad lagstiftning för att offentlighetsprincipen ska kunna fungera igen."Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lucas Ljungberg
Riksordförande, Moderata studenter


Mitt under coronakrisen har det vid flera tillfällen uppdagats hur myndigheter har tagit bort mejl i syfte att förhindra granskande medier att ta del av dem. Genom att ta bort mejlen som har efterfrågats har myndigheterna satt offentlighetsprincipen ur spel och brutit mot gällande regler. Dessvärre har det i praxis inte ansetts vara tillräckligt fel att ta bort mejl för att kunna fällas för tjänstefel. Myndigheter kan alltså riskfritt underminera offentlighetsprincipen.

Myndigheter trotsar lagen

Offentlighetsprincipen är unik i världen. Den gör det möjligt för såväl granskande medier som vanliga medborgare att ta del av en oerhört stor mängd av handlingar som finns vid våra myndigheter. Genom att kunna ta del av handlingarna kan vi också granska och förstå vad som pågår. Offentligprincipen innebär dock inte någon oinskränkt rätt att ta del av allt som finns vid myndigheten, utan det finns begränsningar för bland annat sekretess och även sådant som fortfarande är arbetsmaterial.

Trots denna långa tradition och detta rigida regelverk för vad som ska anses och inte anses vara offentligt så väljer i dag våra myndigheter att trotsa lagen. Myndigheterna som tar bort mejlen vet mycket väl att det sker i strid med gällande lagstiftning, men väljer att göra det ändå eftersom praxis för straff gällande den sortens tjänstefel är obefintlig.

Underminerar offentlighetsprincipen

Själva syftet med gällande praxis tycks ha varit en mild syn kring misstag och felbedömning vid borttagande av mejl i samband med gallring, vilket är möjligt enligt gällande rätt. Dessvärre har myndigheter kommit att utnyttja den här sortens välvilja och i praktiken totalt underminera offentlighetsprincipen. Hårdraget innebär gällande lagstiftning att myndigheter i realiteten kan bestämma själva över vilka offentliga handlingar som ska finnas kvar eller inte.

Fler myndigheter kommer att begå misstag och vilja göra allt för att sopa igen spåren.

Lucas Ljungberg , Riksordförande, Moderata studenter

Själva syftet med offentlighetsprincipen är just att kunna granska myndigheter och deras agerande: om de nu själva kan avgöra hur de ska få bli granskade genom att ta bort offentliga handlingar straffritt så upphör offentlighetsprincipen också att fungera.

Krävs förändrad lagstiftning

Det är alldeles uppenbart att myndigheter har satt det i system att använda den här typen av tillvägagångssätt för att skydda sig själva från granskning och kritik. Myndigheterna Arbetsmiljöverket och Svenska kraftnät kommer tyvärr varken att bli de första eller sista som nu under coronakrisen väljer att utnyttja den här möjligheten i syfte att förhindra granskning. Fler myndigheter kommer att begå misstag och vilja göra allt för att sopa igen spåren. Det krävs en förändrad lagstiftning för att offentlighetsprincipen ska kunna fungera igen.

Nämnda personer

Lucas Ljungberg

Projektledare, Timbro
Jurist (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00