Debatt

Debatt: Låt inte svenska studenter betala notan för Brexit

DEBATT. Storbritannien har lämnat EU:s utbytesprogram Erasmus+ och Brexitavtalet innehåller ingenting om utbytesstudier till landet. Svenska regeringen måste säkerställa att utbytesstudier med Storbritannien kan fortsätta. Det skriver Moderata studenter (MST).

"Trots löften från den brittiska regeringen att man inte hade för avsikt att försvåra för utbytesstudenter från Europa, valde man ändå att lämna Erasmusprogrammet".
"Trots löften från den brittiska regeringen att man inte hade för avsikt att försvåra för utbytesstudenter från Europa, valde man ändå att lämna Erasmusprogrammet".Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lucas Ljungberg
Riksordförande, Moderata studenter (MST)
Carl Gustav Pfeiffer
Andre vice riksordförande, Moderata studenter (MST)


Den brittiska regeringen och den Europeiska unionen (EU) har kommit överens om ett avtal och Storbritanniens utträde ur EU är därmed fast beslutat. Trots att avtalet med sina 1 246 sidor beskriver den framtida relationen mellan parterna, finns det fortfarande många frågetecken som ännu inte har besvarats.

Frågetecken kring Erasmus+

En fråga som många av Sveriges studenter just nu ställer sig själva är hur det kommer att bli med det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+ nu när Brexit är i hamn.

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som inte bara inkluderar studenter utan också organisationer, ungdomar och forskare. Cirka 4 miljoner européer har deltagit i Erasmusprogrammet sedan 2014 som har en budget på 14,7 miljarder Euro.

Erasmusprogrammet lägger ett starkt fundament för utbytet av kunskap, idéer och olika kulturer.

Moderata studenter

Trots löften från den brittiska regeringen att man inte hade för avsikt att försvåra för utbytesstudenter från Europa, valde man ändå att lämna Erasmusprogrammet. Storbritannien menar att man ska skapa ett nytt och eget utbytesprogram, men något sådant har inte presenterats överhuvudtaget.

Tyst från Sveriges regering

Även från Sveriges håll har det varit knäpptyst. Trots att Storbritannien är en av de absolut mest populära platserna att åka på utbyte till, och flera tusen svenska studenter varje termin utnyttjar Erasmusprogrammet för studier utomlands, så har ändå den svenska regeringen inte uttalat sig om hur Brexit kan komma att påverka deras framtidsplaner.

Det är av stor vikt att den svenska regeringen börjar driva på inom EU för att hitta ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien som möjliggör ett ömsesidigt utbyte, både för studenter och för forskare. Det vore djupt olyckligt om turerna kring Brexit påverkar eller i värsta fall förstör något som varit så fördelaktigt för alla europeiska medlemsländer, nämligen det vetenskapliga samarbetet.

Samarbete över nationsgränser

En sanning som bara få är medvetna om är att Europa står för den absolut största delen av vetenskapliga publikationer varje år. Drygt 25 procent av all vetenskaplig output kommer från europeiska forskare och några av de största vetenskapliga genombrotten hittar sitt ursprung på den europeiska kontinenten. Att samarbete och kollaboration över nationsgränser kan vara helt avgörande och även rädda många liv visar framtagandet och tillverkningen av det nya vaccinet mot covid-19 från företag såsom det amerikanska Pfizer och det tyska Biontech.

Betydande erfarenhetsutbyte

Erasmusprogrammet lägger ett starkt fundament för utbytet av kunskap, idéer och olika kulturer. Det är en möjlighet för många unga vuxna att göra viktiga erfarenheter i andra, och ofta för en själv främmande, länder med en internationell dimension.

Om det nuvarande läget fortsätter att vara ogenomskådligt och oförutsägbart, riskerar många av våra svenska studenter att gå miste om en fantastisk möjlighet, och för många en dröm om att besöka några av världens mest ansedda universitet. Ska det verkligen vara studenterna som får stå för notan när Storbritannien lämnar EU? Rimligtvis inte. Det ligger nu hos regeringen både i Storbritannien, men också här i Sverige att vara drivande i att hitta en pragmatisk lösning som möjliggör ett utbyte åt båda hållen.

Storbritannien må ha lämnat EU, men inte Europa. Dessvärre riskerar Storbritannien lämna Europa om inte regeringen tar sitt ansvar och säkerställer att utbytesstudier med Storbritannien kan fortsätta.

Nämnda personer

Lucas Ljungberg

Projektledare, Timbro
Jurist (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00