Debatt: Innovation och utveckling finns även på landsbygden

DEBATT. I Värnamo har man insett att stad och land är beroende av varandra, inte minst genom kommunens omfattande bredbandssatsning, skriver Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande med Staffan Nilsson och Åse Classon, ordföranden för Hela Sverige ska leva.

Av: Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo kommun,
Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva,
Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Att alla har tillgång till snabbt och pålitligt bredband är en förutsättning för att hela landet ska leva. Det är avgörande för att människor ska välja att bo i mindre orter och på landsbygden.

"Bredbandsmiljard"

Regeringens kortsiktiga mål är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s senast 2020. Det är ambitiöst, men det kom tidigt signaler om att pengarna inte kommer att räcka för att nå målet ens med den extra ”bredbandsmiljard” som regeringen aviserade i slutet av 2016.

För att nå regeringens mål och därmed ge jämlika förutsättningar för landsbygd och stad att utvecklas måste alla hjälpas åt. Då krävs modiga kommunpolitiker, men också kloka beslut på nationell nivå.

Kommunal bredbandssatsning

Efter att ha blivit utan bidrag till bredbandsutbyggnad i Landsbygdsprogrammet två år i rad, tog Värnamo kommun beslutet att själv börja bygga bredband. Värnamo satsar på att bli Sveriges första kommun att erbjuda samtliga sina invånare tillgång till bredband via fiber.

60 miljoner kronor kommer investeringen att kosta och det blir det kommunägda bolaget Värnamo Energi som får uppdraget att bygga bredband tills varje hushåll och företag fått tillgång till fiber, vilket ska vara klart senast 2020.

Årets kommun

Förra året utsåg Hela Sverige ska leva Värnamo till Årets kommun. En del av motiveringen var: ”Skolor, bredband, närproducerad mat och närtrafik är hörnstenar för landsbygdens överlevnad och detta satsar kommunen på. Arbetet har gett resultat: landsbygden växer lika mycket som staden.”

Värnamo kommun visade upp en tydlig strategi för landsbygden och för en sammanhållen kommun och har insett att stad och land är beroende av varandra. Inställningen är att hela kommunen ska vara livskraftig. Det är ett långsiktigt arbete och de beslut som tas ska baseras på hela kommunens utveckling. Inställningen är genomgående i alla kommunala verksamheter. Till exempel har Värnamo kommun differentierade taxor för verksamhetsmark, skolor och idrottsanläggningar även på mindre orter, samt ett nära samarbete med idéburen sektor. Samtidigt är Värnamo stad den samlande mötesplatsen och har en viktig roll som nav för eftergymnasiala utbildningar och ett brett kulturutbud.

Bredband en förutsättning för utveckling

Bredband är kanske den viktigaste infrastrukturen för att koppla samman land och stad. Nätet ökar möjligheterna att bo och arbeta där man vill och ökar balansen i en kommun, ett län eller hela Sverige. Värnamo kommuns prioritering ligger helt rätt i tiden och placerar kommunen i landets framkant när det gäller utvecklingsmöjligheter. Dessutom bidrar investeringen till regeringens möjlighet att möta sina egna bredbandsmål.

Bredband gör många arbeten oberoende av plats och kan leda till mindre resande och mindre utsläpp. Alla invånare i Sverige ska kunna kommunicera med myndigheter och ta del av information – för de som bor på landsbygden med långa avstånd till service är det extra viktigt att kunna få kontakt via nätet.

Centraliseringspolitik

Efter decennier av centraliseringspolitik finns det en stark urban norm i Sverige. Staden ses som den naturliga platsen för utveckling och innovation och det som är bra för staden är bra för hela landet. Värnamo går emot den synen och hävdar att alla som bor och verkar i kommunen har en viktig roll att spela. Satsningen på landsbygden är en klar framgångsfaktor för en kommun med ambitionen att växa – det finns ingen möjlighet att komma framåt genom att enbart fokusera på stadskärnan.

Vi hoppas att andra kommuner inspireras av Värnamos bredbandssatsning. Här finns inte bara en vision, utan även konkreta planer att ta del av. Kan Värnamo kommun så kan andra också!

Till beslutsfattare på nationell nivå säger vi: Låt inte de områden som inte är kommersiellt attraktiva halka efter. Digital infrastruktur måste göras lika tillgänglig som el och vägar och då krävs större insatser från statligt håll. Hela Sverige och hela Värnamo ska leva. 100 procent bredband tar oss lite närmare den visionen.

 

Forrige artikel Debatt: Hög tid för ökat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter Debatt: Hög tid för ökat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter Næste artikel Debatt: Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser Debatt: Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser
Bolunds pressekreterare till DNB

Bolunds pressekreterare till DNB

JOBBYTE. Martin Kling värvas från finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till DNB Sverige som kommunikationsrådgivare.

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

Luf: Regeringen myglar igenom förslag

DEBATT. Ett nytt lagförslag har tagits fram som ska göra det lättare att stoppa och kontrollera människor som polisen misstänker inte får vistas i Sverige. Risken är att den som har en annan hudfärg än vit känner sig utpekad och ovälkommen i samhället, skriver Luf.