Debatt

De liberala vinsterna lyser med sin frånvaro i januariavtalet

Centerpartiet hyllar januariavtalet som ett framgångskoncept – ett sätt att hålla ytterkantspartierna på avstånd från inflytande och samtidigt genomföra liberala reformer. Den bilden är dock en förskönande efterhandskonstruktion. Endast 16 av de 73 punkterna i avtalet har genomförts, skriver Frida Gommel och Lucas Ljungberg.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet. Borgerlig politik genomförs bäst av borgerlig regering, inte genom att tvinga en motvillig socialdemokrati, skriver debattörerna.
Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet. Borgerlig politik genomförs bäst av borgerlig regering, inte genom att tvinga en motvillig socialdemokrati, skriver debattörerna.Foto: Stefan Jerrevång/ TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När januariöverenskommelsen ingicks kunde Liberalerna och Centerpartiet stoltsera på pressträffar med att de hade lyckats förmå Socialdemokraterna att gå med på stora liberala reformer. Reformer som de menade var historiska, eftersom inte ens Alliansregeringen hade genomfört dem. Timbro har löpande granskat genomförandet av januariavtalet på vår hemsida Reformbevakaren.se och vi kan konstatera att de liberala vinsterna lyser med sin frånvaro.

Regeringen har motarbetat

Två av de största liberala vinsterna: reformeringen av las och införandet av fri hyressättning har inte genomförts, den senare har till och med strukits. Trots det vill Centerpartiet nu fortsätta med avtalet i en ny Löfven-ledd regering, med hänvisning till de liberala reformer de har förhandlat fram. Detta trots att knappt en fjärdedel av januariavtalets punkter har genomförts med knappt ett år kvar till valet.

Det går inte att tvinga Socialdemokraterna att genomföra borgerlig politik, och samtidigt tro att Vänsterpartiet skulle vara en dörrmatta till densamma.

Inte bara har en övervägande majoritet av alla punkter fastnat i utredningar – regeringen har dessutom aktivt motarbetat genomförandet av januariavtalet. Ett tydligt exempel är reformeringen av las, där regeringen smutskastade utredningen och dess förslag trots att den var helt i enlighet med avtalet.

Ett misslyckande

Ytterligare ett exempel på regeringens motstridiga agerande är punkten 26, enligt vilken skogsägares rätt till sin egen skog ska stärkas. I stället för att stärka skogsägares äganderätt har regeringen tillsatt en skogsutredning som föreslår det motsatta. Bland annat föreslås att ytterligare en halv miljon hektar skog ska sättas ur bruk, oavsett markägarnas vilja.

Misslyckandet avseende denna punkt i avtalet överträffas möjligen endast av den iögonfallande frånvaron av den genomgripande skattereform som var ett av avtalets mest centrala löften. Reformen skulle innebära kraftiga regelförenklingar och göra det mer lönsamt att arbeta. Men någon skattereform har inte påbörjats överhuvudtaget.

Förnyat januariavtal fel väg

Att stora delar av avtalet inte har genomförts försvaras av Centerpartiet med att de fortfarande utreds. Men med tanke på hur Socialdemokraterna har agerat under den här mandatperioden är det dock svårt att hävda att något skulle bli annorlunda genom ett nytt avtal. Att Liberalerna tidigt deklarerade januariavtalets död talar med tydlighet för att de har insett detta. Det går inte att tvinga Socialdemokraterna att genomföra borgerlig politik, och samtidigt tro att Vänsterpartiet skulle vara en dörrmatta till densamma.

Borgerlig politik av borgerlig regering

Priset av januariavtalet var att Alliansen på nationellt plan upplöstes och borgerligheten splittrades. I utbyte skulle stora liberala reformer genomföras och Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet skulle hållas borta från inflytande. Men punkten om fri hyressättning har strukits efter krav från Vänsterpartiet och bara 16 av de 73 punkterna har genomförts.

Det fanns skäl att tro att avtalet skulle lyckas när det väl ingicks. Men nu finns facit svart på vitt: borgerlig politik genomförs bäst av borgerlig regering, inte genom att tvinga en motvillig socialdemokrati.

Nämnda personer

Lucas Ljungberg

Projektledare, Timbro
Jurist (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00