Danska friskolor får hårdare regler

UTBLICK. Nätet ska stramas åt kring friskolorna i Danmark, om Dansk Folkeparti och regeringen får bestämma. Anledningen är en rad olyckliga incidenter på muslimska friskolor, enligt det danska undervisningsministeriet.

Av: Anders Redder

Debatten om friskolor är intensiv på både sidor om Öresund, och fokus i båda länderna är de friskolor som är religiösa. Den danska regeringen och Dansk Folkeparti bildar nu gemensam front i arbetet för en skärpning av friskolelagen.

Åtgärden sker efter att flera medier under de senaste månaderna har rapporterat om problem på framför allt muslimska friskolor, vilket nu får utbildningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) och Dansk Folkeparti att i samarbete föreslå åtta konkreta skärpningar av friskolelagen.

Hizbollah-relaterat material

Bland annat har Berlingske Tidende dokumenterat att vicerektorn på en muslimsk friskola i Köpenhamns Nordvestkvarter har spridit Hizbollah-relaterat material.

Till Altinget i Danmark kom det fram att sju av elva skolor under tillsyn från Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) var muslimska friskolor.

”De senaste fallen på muslimska friskolor visar på ett behov av en skärpning av reglerna för etablering av nya friskolor, samt på ett införande av nya redskap och sanktioner vad gäller tillsynen av skolorna” skriver undervisningsministeriet i ett mejl till Altinget i Danmark.

Enligt undervisningsministeriet kommer de två partierna att kalla in till förhandlingar på området under innevarande vecka.

Lättare stänga friskolor

De nya skärpningarna ska göra det svårare att etablera friskolor. Samtidigt ska det bli enklare att stänga skolor som inte lever upp till friskolelagens krav.

Regeringen och Dansk Folkeparti vill också ha ett förbud mot anonyma donationer till friskolorna. Ett tydligt användande av visselblåsning ska göra det enkelt för anställda på friskolor att berätta om potentiella lagöverträdelser. 

– Vi vill ha mer kontroll på de skolor som etableras och samtidigt skärpa lagstiftningen, så att vi undviker att friskolor blir beroende av ekonomiska mörkermän, som i fallet med Nord-Vest Privatskole, säger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis talesperson i skol- och kulturfrågor, till Berlingske Tidende.

Utbildningsminister Merete Riisager säger i samma tidning att det är trist, men nödvändigt, att skärpa lagen.

– Vi vill inte finansiera skolor som inte lever upp till lagen, och som motarbetar den demokratiska kulturen som ju annars ligger i friskolornas dna. Som liberal och varm anhängare av möjligheten att upprätta friskolor är det väldigt tråkigt att vi måste skärpa lagstiftningen, säger hon.

De nya skärpningarna kommer enligt utspelet att gälla alla friskolor – muslimska som icke-muslimska. 

Forrige artikel Ungsvenskarnas ordförande: ”Jag tror på att försöka påverka internt” Ungsvenskarnas ordförande: ”Jag tror på att försöka påverka internt” Næste artikel Caroline Szyber: Inrätta en författningsdomstol Caroline Szyber: Inrätta en författningsdomstol