Damberg leder nya superdepartementet

REGERINGSBILDNING. Statsministern och den före detta metallaren Stefan Löfven graderar upp näringsdepartementet rejält.

Departementet får ett ökat fokus på innovationsfrågor. Michael Damberg (S) blir departementschef med titeln närings- och innovationsminister. Det är många statsråd som ska samsas om utrymmet i det gamla Posthuset på Vasagatan där näringsdepartementet ligger. Dit flyttar förutom Damberg även bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP), infrastrukturminister Anna Johansson (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I Löfvens regeringsförklaring kom departementets uppgifter i förgrunden.

– En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet, sade statsministern.

– En statlig investeringsplan ska tas fram, fortsatte Löfven och pekade på att investeringar i klimatomställning, bostäder och infrastruktur ska öka.

Därtill inrättar statsministern ett innovationsråd som ska ledas av honom själv.

Områden som flyttar till näringsdepartementet:

  • Utrikeshandeln, tidigare utrikesdepartementet.
  • Statlig upphandling, tidigare socialdepartementet.
  • Landsbygdsfrågor, landsbygdsdepartementet läggs ned till årsskiftet.

Energifrågor flyttas bort

Energifrågor försvinner från näringsdepartementet och kommer i stället att ligga på miljödepartementet. Men Löfven lyfte fram energins roll för ekonomin.

– Energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser, sade han och upprepade att han vill ha en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken.

Inrikesminister gör entré

Ytterligare en ändring i den nya regeringen är att en inrikesminister inrättas inom justitiedepartementet. Den posten kommer att innehas av Anders Ygeman (S). Hans ansvarsområden blir bland annat polis, tull och kustbevakning. Sverige får därmed en indelning som påminner om den i flera andra EU-länder.  Dessutom kommer hela frågan om samhällets krisberedskap vid naturkatastrofer och olyckor att samlas på justitiedepartementet. I dag är det en fråga främst för försvarsdepartementet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kommer även att vara ansvarig för migrationsfrågorna. Posten som integrationsminister förvinner i den nya regeringen. Att driva en integrationspolitik som är skild från jobb- utbildnings och välfärdspolitiken är föråldrad. Det blir nu en angelägenhet för alla, enligt statminister Stefan Löfven.

Sveriges yngsta minister – 27 år

Utbildningsdepartementet får tre ministrar, mot två under den borgerliga regeringen. Gustav Fridolin blir departementschef och får även ansvar för grundskolan.

Trots sin låga ålder får han en ännu yngre kollega, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), som endast är 27 år gammal. Hon kommer från posten som kommunalråd i Halmstad.

Den tredje ministern är Helene Hellmark Knutsson (S), som får portföljen för högre utbildning och forskning. Hon har tidigare varit landstingspolitiker i Stockholms län.

Baylan snuvad på miljöministerposten

Ibrahim Baylan (S) blev inte utbildningsminister i Stefan Löfvens regering. I stället blir han energiminister på miljödepartementet, ett nog så utmanande uppdrag i en S-MP-regering och med den nyblivna statsministerns löfte om en bred energikommission dessutom.

Departementschef blir språkröret Åsa Romson, som fick den förväntade placeringen som miljö- och klimatminister.

Miljöpartiets vallokomotiv i EU-valet, fiskepolitikern Isabella Lövin flyttar hem från Bryssel och blir biståndsminister.

Här är listan på alla ministrar.

, ,

Forrige artikel Här är Sveriges nya regering Här är Sveriges nya regering Næste artikel De har makten i utskotten