Debatt

Cuf replikerar: Legalisering av sexköp skyddar de mest utsatta

REPLIK. Det är skrämmande att SSU väljer moraliska pekpinnar över skydd för de mest utsatta. Den svenska sexköpslagen bidrar till att den som säljer sex hamnar i en okontrollerad och mycket osäker gråzon, skriver Ida Alterå, Cuf. 

"Låt oss vara väldigt tydliga: människohandel, trafficking och sex utan samtycke är oförsvarliga handlingar som är och ska förbli olagliga."
"Låt oss vara väldigt tydliga: människohandel, trafficking och sex utan samtycke är oförsvarliga handlingar som är och ska förbli olagliga."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ida Alterå
Förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf)


SSU skriver i en debattartikel att vi som ifrågasätter den svenska sexköpslagen är naiva. I själva verket är det SSU som vägrar plocka av sig de moraliska skygglapparna och fokusera på att skydda de utsatta.

Läs också

Den svenska sexköpslagstiftningen var när den infördes helt unik. Norge, Frankrike och flera andra länder har infört liknande lagar och ännu fler sneglar hitåt. Många är så oerhört stolta över hur den svenska sexköpslagen skyddar utsatta grupper och att den gått på export. I själva verket bidrar lagstiftningen till att den som säljer sex hamnar i en okontrollerad och mycket osäker gråzon, där de varje dag riskerar liv och hälsa.

Låt oss vara väldigt tydliga: människohandel, trafficking och sex utan samtycke är oförsvarliga handlingar som är och ska förbli olagliga. Att legalisera sexköp handlar om att skydda de sexarbetare som frivilligt säljer sex från otrygghet och övergrepp.

Maktanalys på riktigt

Det är i själva verket kriminaliseringen som skapar en skev maktbalans mellan köpare och säljare.

Ida Alterå
Förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf)

SSU skriver om vikten av en maktanalys utan att faktiskt någonsin göra en. Vi står alla på samma sida när det kommer till trafficking. Den som mot sin vilja förs bort och tvingas utföra sexuella handlingar måste skyddas, och den som medverkar till trafficking straffas. För att hjälpa utsatta inom sexhandeln måste samhället ta större ansvar, genom uppsökande och kontrollerande verksamhet och införande av nationella exitprogram för den som vill ta sig ur sexarbete.

Trafficking är en vidrighet som ska bekämpas med alla medel, men att blanda samman en avkriminalisering eller legalisering av sexköp med trafficking är fel. Att legalisera sexköp handlar om att skapa trygga förutsättningar för den som inte tvingas till att sälja sex, utan gör det frivilligt.

Ida Alterå, förbundsordförande för Cuf.
Ida Alterå, förbundsordförande för Cuf. Foto: Centerpartiets ungdomsförbund

Poängen med att legalisera sexköp är att flytta makt från den som köper sex till den som säljer sex. I dag tvingas sexarbetare leva sina liv i en otrygg gråzon utan skydd från offentligheten. Sexarbetare kan inte organisera sig som andra för att gemensamt hävda sina rättigheter, utan tvingas att spendera sitt yrkesliv i skymundan. Det sociala stigmat innebär en oerhört stor barriär för många som skulle behöva hjälp från det offentliga. Därför behövs en legalisering.

Sexköpslagen skapar otrygghet

Det är i själva verket kriminaliseringen som skapar en skev maktbalans mellan köpare och säljare. Eftersom det är olagligt att köpa sex prioriterar köparen sin egen säkerhet, på bekostnad av sexarbetares trygghet. En legalisering skulle tillåta sexarbetare att skapa en trygg miljö. I ett sådant system skyddas sexarbetares rättigheter och trygghet av staten.

Den otrygghet som lagstiftningen innebär slår mot utsatta grupper. Unga, kvinnor, HBTQ-personer och migranter är alla grupper som drabbas extra hårt av kriminaliseringen, som tvingar dem att riskera sin säkerhet för att få sin inkomst. Det är för deras skull vi vill avskaffa kriminaliseringen av sexköp.

Skydd kräver legalisering

SSU skriver också att utredningen av huruvida någon sålt sex av fri vilja eller inte riskerar att bli godtycklig. Då kan man undra vad SSU tycker om den nyligen införda samtyckeslagen? För oss är fokus på samtycke av yttersta vikt, alltid. Din frihet tar slut där min börjar – det är vad lagstiftningen ska garantera.

Moraliska pekpinnar

Frivilligt sexarbete ska tillåtas under trygga och kontrollerade former, staten ska sluta ha synpunkter på hur vi väljer att arbeta, så länge det sker på ett lagligt och säkert sätt.

SSU kallar oss naiva. Flera erkända organisationer som arbetar med personer som säljer sex vill att Sveriges lagstiftning ses över. Amnesty international, Fuckförbundet (som organiserar sexarbetare) och RFSL är bara ett axplock. Det är skrämmande att SSU väljer moraliska pekpinnar framför skydd för de mest utsatta. Den svenska sexköpslagen tar ifrån sexarbetare deras rättigheter. Det är hög tid att vi ger dem tillbaka.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Luf replikerar: En björntjänst att stigmatisera sexköp

Dagens lagar gör att sexsäljarna står mer eller mindre rättslösa. Genom att stigmatisera sexköp i allmänhet gör man de som säljer sex en stor björntjänst, skriver Romina Pourmokhtari och Frida Jansson, Luf. 

"Legalisering av sexköp blottar unga borgerlighetens naivitet"

Torskar ska sitta i fängelse. Det skriver SSU:s Philip Botström och Josefine Helleday, som anser att de borgerliga ungdomsförbundens syn på prostitution är naiv och att straffen för sexköp i stället behöver skärpas. 


Nämnda personer

Ida Alterå

PR-konsult Westander
Kandidatexamen i ekosystemteknik (Lunds uni. 2020)

Philip Botström

Tidigare förbundsordförande SSU

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00