C: Gör fossilfria bränslen tillgängliga för alla

DEBATT. I Sverige blandas etanol med bensin (E85). Det är ineffektivt, dyrt och hämmar utvecklingen, skriver Henrik Jansson (C). Han anser att med enkla åtgärder kan fossilfritt konkurrera ut bensin.

Av: Henrik Jansson
Riksdagskandidat Centerpartiet.
 

Etanol är världens största biodrivmedel och i över 20 år har man kunnat tanka E85 i Sverige. Men utvecklingen går dåligt för E85 och det beror just på att det är E85. Etanol har mycket goda bränsleegenskaper, det är fossilfritt, orsakar inga skadliga kolväteutsläpp, och ger mindre kväveoxidutsläpp än bensin. Men i Sverige får etanol inte säljas om det inte blandas med bensin, vilket försämrar bränsleegenskaperna. Det ger en högre bränsleförbrukning och därmed en sämre bränsleekonomi. Därför har inte etanolen kunna slå igenom fullt ut och ersätta bensinen.

E85 har varit dödsdömt sen starten

Istället har har etanolen på grund av E85 fått dåligt rykte genom högre bränsleförbrukning och motorproblem på grund av polyisobutylen, en tillsats som finns i bensin, och därmed också i E85 till följd av bensininblandingen. Polyisobutylen är nämligen inte blandbar med etanol och fälls ut och skapar klibbiga beläggningar i bränslesystemet som ställer till problem.

E85 har varit dödsdömt sen starten. Etanol måste användas i ren form, E100. Då får man ett helt förnybart och fossilfritt bränsle. Man får ett mycket lägre literpris än både bensin och E85. En motor optimerad för E100 ger mycket högre verkningsgrad, och därmed lägre bränsleförbrukning.

Konkurrerar ut bensin

Priset för E100 skulle hamna på runt 7-8 kr per liter. Literförbrukningen skulle bli ungefär densamma som med motsvarande bensinbil. Med ett bensinpris på omkring 15 kr skulle det alltså kosta ungefär hälften så mycket att köra på E100.

Då skulle E100 snabbt konkurrera ut bensinen.

Denna fördel för etanolen skulle motivera ett högre etanolpris och därmed en snabb utbyggnad av etanoltillverkningen.

Anledningen till att E100 inte finns tillgängligt är att den denaturering som används i E85 för att göra alkoholen odrickbar, MTBE/ETBE och isobutanol, ännu inte har godkänts som så kallad fullständig denaturering. Det innebär att om man köper denaturerad E100 så får man ändå betala alkoholskatten, drygt 500 kr per liter. Plus moms. Att godkänna denatureringen är bara en formalitet.

Pumplagen hindrar fossilfritt

Dessutom är den så kallade pumplagen utformad så att det förnybara bränsle som ska tillhandahållas för att uppfylla kravet i pumplagen får innehålla upp till 50 procent fossilt bränsle. Detta sätter stopp för alla de fossilfria alternativ som faktiskt redan finns och som väntar på att få komma till användning och de alternativ som är under utveckling.

Därför vill vi i Centerpartiet omedelbart godkänna den välbeprövade denatureringen för etanol som fullständig denaturering så att E100 kan säljas utan alkoholskatt.

Vi vill också ändra pumplagen så att fossilfria bränslen görs tillgängliga på marknaden. Genom att ändra skrivningen i lagen så att de förnybara bränslena som ska tillhandahållas verkligen är förnybara så görs flera fossilfria bränslen tillgängliga på marknaden i hela landet, som exempelvis E100, ren biogas, och ren HVO.

Först då kan bilisterna välja att tanka fossilfritt. Först då får vi en fungerande marknad för förnybara bränslen.

Kostnaderna är redan tagna

Ett distributionsnät för fossilfria bränslen finns egentligen redan. Det har redan byggts upp, men används inte. Det är ett enormt slöseri med pengar och möjligheter. Men med vårt förslag kan vi alltså snabbt göra fossilfria bränslen tillgängliga för alla bilister till i princip ingen kostnad alls, eftersom kostnaden redan är tagen.

Oavsett vilka biobränslen vi använder så måste dessa användas i ren form, för att motorer ska kunna optimeras och ge bra bränsleeffektivitet, för att bränslet ska vara helt förnybart så att vi når vårt nödvändiga mål om fossilfritt, och för att vi ska få en fungerande marknad för biobränslen så att produktionen tar fart.

Att fortsätta satsningen på E85 är därför helt fel väg att gå. Det är dödsdömt. Men genom vårt förslag kommer ändå E85 att finnas kvar för de E85-bilar som redan finns under en längre övergångsperiod genom användandet av blandpumpar. Det är pumpar som kan förse kunden med både E85 och E100. Tankar och pumpar för detta finns redan på plats.

Låginblandning är också fel väg att gå. Dels för att det är lågt, men också för att det är en blandning. Det gör att motorerna inte kan optimeras, bilisten kan inte välja det fossilfria, och vi får inte en fungerande marknad.

Ombyggnad kommer att ta fart

Vi vill också att konvertering av befintliga bilar till ren etanoldrift eller andra biobränslen ska tillåtas. I dagsläget är det tillåtet att konvertera befintliga bilar till E85-drift, men regelverket är onödigt krångligt och stelbent vilket ger dyra och dåliga konverteringar. Lagen motverkar därmed sitt syfte, och få har därför konverterat sin bil.

Genom ett enkelt och logiskt regelverk, som faktiskt uppmuntrar till konvertering till fossilfri drift, så kommer det att bli mycket ekonomiskt intressant att konvertera, tack vare lägre bränsleförbrukning och låg kostnad för konverteringen. Då kommer ombyggnaden av befintliga fordon att ta fart.

Det är mycket bråttom att ställa om. Vi har inte tid att vänta på att alla befintliga bilar ska bytas ut mot nya fossilfria bilar. Genom att göra fossilfria bränslen tillgängliga redan nu, och låta alla som vill konvertera sina bilar, får vi en mycket snabb och kostnadseffektiv omställning.
Då kan alla välja att köra fossilfritt, inte bara den som har råd att köpa en ny elbil.

Bara stöd till fossilfritt

Eventuella stöd till nybilsköp måste också utformas med det fossilfria som mål. Vi kan inte fortsätta att ge stöd till fossildrivna bilar, även om de är bränslesnåla. Stöd ska bara ges till bilar som faktiskt är gjorda för fossilfri drift.

Vårt förslag ger alltså snabbt tillgång till fossilfria bränslen för alla. Det är en förutsättning för att man ska kunna välja det fossilfria. Vårt förslag ger också en snabb omställning där det fossila faktiskt väljs bort till förmån för det förnybara när det blir ekonomiskt fördelaktigt att välja det fossilfria.

Med vårt förslag är det fossila i våra bilar mycket snart historia.

 

Forrige artikel Regeringen har svikit Sveriges studenter Regeringen har svikit Sveriges studenter Næste artikel Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride