Brottsling ska betala mer till offer

RÄTTSVÄSEN. Regeringen föreslår att de avgifter som dömda betalar till brottsofferfonden ska höjas rejält.

Den som döms för ett brott som kan ge fängelse ska betala in en avgift till brottsofferfonden ­– pengarna kan sedan användas för att på olika sätt stötta brottsoffer. Avgifterna till fonden har dock inte ändrats på 15 år och det har gått ut över de organisationer som hjälper brottsoffer. Alliansregeringen förberedde därför en höjning av avgifterna. I budgetpropositionen föreslår nu den nya regeringen att avgiften till fonden höjs från 500 till 800 kronor. Avgifterna ska också höjas för den som avtjänar sitt straff genom övervakning med elektronisk fotboja – från 50 till 80 kronor per dag. Den högsta avgift som kan betalas blir 9 600 kronor, vilket ska jämföra med 6 000 kronor i dag.

Personer som döms för allvarliga brott ska ta ett större ansvar och en höjning av avgifterna är en tydlig markering samtidigt som det stärker brottsoffrens ställning, anser regeringen.

 De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015 och de nya avgifterna beräknas tillföra brottsofferfonden runt 18 miljoner kronor om året.

Forrige artikel Anderssons lador förblir tomma Anderssons lador förblir tomma Næste artikel BO kritisk till att fritidspengen tas bort
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.