BO kritisk till att fritidspengen tas bort

OMSORG. Fritidspengen till barn i ekonomiskt utsatta familjer ser ut att bli kortlivad insats. Regeringen vill ta bort den, men möter motstånd från Barnombudsmannen och Rädda barnen.

Fritidspengen infördes den 1 juli i år och ser ut att försvinna redan vid årsskiftet. Den nya regeringen anser att bidraget är utpekande och går emot principen med en generell välfärd. I stället ska en större del av anslaget, 80 miljoner kronor, användas till att förstärka det ekonomiska biståndet, enligt budgetpropositionen.

I den snabba remissrundan är Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting samt Rädda barnen alla kritiska till regeringens förslag. Sveriges kommuner och landsting skriver att fritidspengen är rätt utformat för att uppnå sitt syfte. Socialstyrelsen, BO och Rädda barnen är kritiska till att reformen tas bort utan att någon som helst utvärdering har hunnit göras.

Fritidspengen är avsedd för att ett barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter även om familjens ekonomi är ansträngd. Ett barn kan få fritidspengen om familjen har haft försörjningsstöd under minst ett halvår det senaste året. Pengen är högst 3000 kronor under ett år och gäller för barn i mellan- och högstadiet.

Forrige artikel Brottsling ska betala mer till offer Næste artikel Partierna i utredning om skarpare lag mot våldtäkt