Blocken allt mer eniga om EU-frågor

KORTNYTT. Regeringen och alliansen har blivit allt mer överens i EU-frågor, enligt en granskning Europaportalen gjort. Samtidigt gör Sverigedemokraterna att det totalt sett skett en ökad splittring om EU-frågor i riksdagen.

I granskningen har Europaportalen undersökt i hur stor andel av frågorna i EU-nämnden som ett oppositionsparti motsagt sig den förda EU-politiken.

Undersökningen visar att under Reinfeldts första mandatperiod (2006-2010) lades en sådan avvikande mening vid 30 procent av frågorna. Under Reinfeldts andra mandatperiod (2010-2014) skedde en liten ökning och motsvarande siffra var 39 procent. Under den senaste mandatperioden (2014-2018) lades avvikande meningar vid 46 procent av frågorna. 

Samma undersökning utan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet visar att under Reinfeldts första mandatperiod (2006-2010) lades en avvikande mening vid 26 procent av frågorna. Under Reinfeldts andra mandatperiod (2010-2014) skedde nästan en halvering och motsvarande siffra var 14 procent. Under den senaste mandatperioden (2014-2018) lades avvikande meningar vid 9 procent av frågorna. 

 

 

Forrige artikel Ny opinionsmätning visar att S ökar Næste artikel Försenade förtidsröster – Postnord har felbedömt antalet
Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

DEBATT. I Simrishamn har man identifierat tre avgörande faktorer för ökat bostadsbyggande i mindre kommuner. Om fler använder sig av "Simrishamnsmodellen" kommer vi snart att ha ett bostadsläge i balans, skriver Per-Olof Järvegren, vd Simrishamnsbostäder.