Blocken allt mer eniga om EU-frågor

KORTNYTT. Regeringen och alliansen har blivit allt mer överens i EU-frågor, enligt en granskning Europaportalen gjort. Samtidigt gör Sverigedemokraterna att det totalt sett skett en ökad splittring om EU-frågor i riksdagen.

I granskningen har Europaportalen undersökt i hur stor andel av frågorna i EU-nämnden som ett oppositionsparti motsagt sig den förda EU-politiken.

Undersökningen visar att under Reinfeldts första mandatperiod (2006-2010) lades en sådan avvikande mening vid 30 procent av frågorna. Under Reinfeldts andra mandatperiod (2010-2014) skedde en liten ökning och motsvarande siffra var 39 procent. Under den senaste mandatperioden (2014-2018) lades avvikande meningar vid 46 procent av frågorna. 

Samma undersökning utan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet visar att under Reinfeldts första mandatperiod (2006-2010) lades en avvikande mening vid 26 procent av frågorna. Under Reinfeldts andra mandatperiod (2010-2014) skedde nästan en halvering och motsvarande siffra var 14 procent. Under den senaste mandatperioden (2014-2018) lades avvikande meningar vid 9 procent av frågorna. 

 

 

Forrige artikel Ny opinionsmätning visar att S ökar Næste artikel Försenade förtidsröster – Postnord har felbedömt antalet
Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

KRITIK. Regeringen vill att 25 myndigheter via tvång ska anslutas till Statens servicecenters tjänster. Dyrare, krångligare och sämre säkerhet är delar av kritiken från de berörda myndigheterna.