Bindande besked från länsstyrelser ska öka byggandet

BOSTAD. Bindande planeringsbesked mellan länsstyrelser och kommuner blir ett verktyg som ska leda till ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande, hoppas regeringens särskilda utredare Thomas Kalbro. 

– Jag hoppas att det här instrumentet som ger kommunerna möjligheten att sätta tummen i ögat på länsstyrelserna kommer leda till ett bättre samarbete, säger han till Altinget.

Planprocessutredningen tillsattes av alliansregeringen i februari 2014 och hade i uppdrag att komma med förslag som kan öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Betänkandet ”Bättre samarbete mellan stat och kommun” lämnades på fredagen över till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

Utredaren Thomas Kalbro lyfter fram förslaget om bindande besked från länsstyrelsen som det som kan göra störst skillnad. Han föreslår att kommunerna ska ges en möjlighet att begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen som vid positivt besked ska vara bindande för länsstyrelsen.

Tydligare besked

Kommunerna uppger i dag att de inte får de besked de behöver från länsstyrelsen under detaljplanering. Enligt en enkät som utredarna har gjort anser kommunerna att det finns problem med att länsstyrelsen ger otydliga besked. Genom förslaget om planeringsbesked hoppas Kalbro att kommunen tydligt ska få de besked som behövs och därmed undvika att en massa planering görs förgäves.

– Egentligen hoppas vi inte alls att man ska använda den här typen av besked utan att man ska börja jobba bättre, i de länsstyrelser som behöver det, säger Thomas Kalbro.

Detaljplaner

– Detaljplaner blir alldeles för detaljerade, planerna skräddarsys kring specifika projekt och det har sina nackdelar, sade Thomas Kalbro på pressträffen.

Thomas Kalbro föreslår därför att detaljplanerna ska bli mindre detaljerade och bara kunna innehålla sådana bestämmelser som behövs för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Vilket i praktiken innebär att detaljplanen ska innehålla detaljer som höjd på byggnaden, markanvändning etc. Men inte exempelvis fasadutsmyckning eller byggnadstekniska egenskaper.

Forrige artikel Slarv med ID-kontroll ger dryga straffavgifter Næste artikel EU öppnar för omfördelning av flyktingar från Sverige EU öppnar för omfördelning av flyktingar från Sverige
MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten.