Elever ska uppnå hög digital kompetens

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 

Målet med strategin är att det svenska skolväsendet ska ta vara en ledande kraft i tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas och elever ska uppnå en hög digital kompetens, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen kommer i samarbete med SKL bryta ner strategins mål och delmål till initiativ och aktiviteter.

- Skolan lägger grunden för arbete, vidare studier och ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta krävs att skolan också rustar elever med digital kompetens, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i pressmeddelandet. 

Forrige artikel Höjd ersättning till riksdagsledamöterna Næste artikel Länsstyrelsen stoppar Vellinges tiggeriförbud