Elever ska uppnå hög digital kompetens

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 

Målet med strategin är att det svenska skolväsendet ska ta vara en ledande kraft i tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas och elever ska uppnå en hög digital kompetens, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen kommer i samarbete med SKL bryta ner strategins mål och delmål till initiativ och aktiviteter.

- Skolan lägger grunden för arbete, vidare studier och ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta krävs att skolan också rustar elever med digital kompetens, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i pressmeddelandet. 

Forrige artikel Höjd ersättning till riksdagsledamöterna Næste artikel Länsstyrelsen stoppar Vellinges tiggeriförbud
V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

V: Statligt ägande – motvikt till spekulation och kortsiktig vinstjakt

DEBATT. Det är dags för en offensiv statlig företagspolitik. Vi har sett konsekvenserna av minskat statligt ägande inom många områden, det är dags att erkänna möjligheterna som ett statligt ägande ger, skriver Vänsterpartiets Birger Lahti och Lorena Delgado Varas.