Begreppet landsting städas ut av regeringen

NAMNÄNDRING. Begreppet landsting är på väg ut för gott. Regeringen föreslår att landsting byts ut mot region i en lång rad lagar.

Landets landsting har ett efter ett bytt namn till region. Nu följer regeringen upp med en omfattande proposition där landsting byts ut till region i ett stort antal lagar, från patientdatalagen och bibliotekslagen till strålskyddslagen, lagen om offentlig upphandling och lagen om om insyn i finansiering av partier.

Hänsyn när gränserna ritas om

Propositionen föreslår också bestämmelser om vilka särskilda hänsyn som ska tas vid en ändring i regionindelningen. Enligt förslaget ska det krävas särskilda skäl för att besluta om en ändrad regionindelning mot en regions vilja, däremot ska det inte krävas särskilda skäl för beslut om en ändring mot en berörd kommuns vilja.

Om en ändring i regionindelning övervägs, ska befolkningen på ett eller annat sätt få möjlighet att yttra sig.

Beslutskedja: Ny indelning av län och landsting

2/7
2015
30/6
2016
1/3
2018
4/2
2019
11/4
2019
6/9
2019
11/9
2019
14/11
2019
20/11
2019

Forrige artikel Här är de nya EU-kommissionärerna Här är de nya EU-kommissionärerna Næste artikel Regeringen utlovar lagändring om sondmatning Regeringen utlovar lagändring om sondmatning