Bättre skydd vid resa till sjöss

TRANSPORT. Fler företag som kör passagerarfartyg ska omfattas av kravet på ansvar för skador vid olyckor, föreslår regeringen. Totalt berörs cirka 580 fartyg.

EU-reglerna i den så kallade Atenförordningen gäller större fartyg och innebär att rederier alltid är ansvariga för de skador som passagerare kan drabbas av samt att de ska ha en försäkring som täcker skadestånden. Förordningen gäller sedan 2013 i Sverige. Regeringen föreslår nu att fler sjötransporter ska omfattas av reglerna och att de även ska gälla för inrikes passagerartrafik med mindre fartyg.  Enda undantaget är fartyg med tolv passagerare eller färre.

I och med att reglerna byggs ut kommer ytterligare cirka 580 fartyg att omfattas, exempelvis inom skärgårdstrafiken. Flera remissinstanser har pekat på att de nya reglerna med krav på försäkring kan innebära ökade kostnader för företagen och i förlängningen högre biljettpriser. Men regeringen ser ingen risk i att kravet försäkring skulle bli orimligt betungande för företagen.

Forrige artikel Nämndemännen nu ännu äldre Næste artikel Avgiftstak ska införas på offentlig information

"Den svenska högern underminerar det globala samarbetet"

DEBATT. I en tid då vi ser allt fler globala utmaningar krävs mer samarbete. Sverigedemokraterna och den samlade högern verkar dock inte lära av historian då de vill åsidosatta grundläggande konventioner inom multilaterala ramverk, skriver Evin Incir (S).