Bättre skydd vid resa till sjöss

TRANSPORT. Fler företag som kör passagerarfartyg ska omfattas av kravet på ansvar för skador vid olyckor, föreslår regeringen. Totalt berörs cirka 580 fartyg.

EU-reglerna i den så kallade Atenförordningen gäller större fartyg och innebär att rederier alltid är ansvariga för de skador som passagerare kan drabbas av samt att de ska ha en försäkring som täcker skadestånden. Förordningen gäller sedan 2013 i Sverige. Regeringen föreslår nu att fler sjötransporter ska omfattas av reglerna och att de även ska gälla för inrikes passagerartrafik med mindre fartyg.  Enda undantaget är fartyg med tolv passagerare eller färre.

I och med att reglerna byggs ut kommer ytterligare cirka 580 fartyg att omfattas, exempelvis inom skärgårdstrafiken. Flera remissinstanser har pekat på att de nya reglerna med krav på försäkring kan innebära ökade kostnader för företagen och i förlängningen högre biljettpriser. Men regeringen ser ingen risk i att kravet försäkring skulle bli orimligt betungande för företagen.

Forrige artikel Nämndemännen nu ännu äldre Næste artikel Avgiftstak ska införas på offentlig information
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!