Bättre kontroll av utländska konton

SKATTER. Sverige ska införa en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, enligt ett beslut i riksdagen.

Informationsutbytet, som omfattar ett 60-tal länder, innebär att bankerna ska identifiera utländska kunder bland sina kontohavare och skicka uppgifter om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Verket skickar sedan uppgifterna vidare till motsvarande myndighet i det land där kontoinnehavaren är fast bosatt.

Den globala standarden för informationsutbyte har tagits fram inom OECD, tillsammans med it-format för utbytet. Riksdagen har nu godkänt de lagändringar som krävs och dessa ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Sverigedemokraterna anser att regeringen inom två år bör göra en uppföljning av hur beslutet påverkar de finansiella instituten. Bland annat ska effekterna, exempelvis i form av ökad administration, för de mindre instituten analyseras. Men SD-förslaget röstades ner i riksdagen. 

Forrige artikel Pressens storstadsstöd går i graven Næste artikel Svårare gömma skatten i Guatemala