Ambulansförbundet: "Bättre skydd och hårdare straff"

DEBATT. Ambulanspersonal måste få bättre skydd och beredskap mot hot och våld. Det krävs också hårdare straff för dem som attackerar personal inom vård och utryckning. Rättssamhället måste återupprättas, skriver Andreas Holmlund, förbundsordförande ALARM-Ambulansförbundet. 

Av: Andreas Holmlund

förbundsordförande ALARM-Ambulansförbundet

Det är bråttom Ygeman, rättssamhället måste återupprättas – vi möter människors verklighet. 

Skyddsåtgärder krävs för att klara kriser där ambulanssjukvården måste agera för att rädda liv. ALARM-Ambulansförbundet anser att beredskap, övning och säkerhetsskydd omedelbart måste samordnas för att klara de attacker som medborgare i samhället dagligen utsätts för. 

Rapporterna om förföljelse av religiösa grupper, framväxten av radikaliserade parallellsamhällen, gängstrukturer och hedersvåld kan inte längre viftas bort med sociologiska förklaringsmodeller och åratal av förebyggande arbete. Vi möter dagligen människor som inte ser polisanmälan som ett alternativ, människor som tvingas underkasta sig summariska rättegångar i hedersdomstolar där kriminaliteten är så djupt inrotad att en anmälan ofta upplevs som förenad med förödande konsekvenser. 

Ingen träning hantera våld

Den prehospitala sektorn och räddningstjänsten förväntas vid attentat, upplopp och större händelser arbeta i miljöer med en rad allvarliga risker. I vardagen larmas bland annat ambulanspersonal ut på uppdrag för att undsätta skottskadade, knivhuggna eller sönderslagna personer.

Inom stora delar av ambulanssjukvården sker ingen träning för att hantera den negativa våldsspiralen. I en majoritet av Sveriges län sker heller ingen strukturerad övning för att hantera den ökande graden av strukturell kriminalitet. Landsbygden har ett extra utsatt arbetsklimat, då rekvirering av polisresurs kan innebära ohållbara och farliga timmar i väntetid.

Staten måste ta ansvar

Flera kommuner och landsting skär ner på såväl ambulans som räddningstjänst när den behövs som mest, vilket signalerar att staten måste gripa in och säkra medborgarnas rätt till trygghet. 

ALARM-Ambulansförbundet anser, efter en lång rad helt oacceptabla händelser, att den tydligaste preventiva åtgärden är en upprustning av den eftersatta ambulansberedskapen i förening med en kraftigt skärpt straffskala för personer som attackerar blåljuspersonal, som i dag på många platser står utan både övning och skyddsutrustning.

Brott begångna mot personer som arbetar inom vård- och utryckningsverksamhet måste samhället tydligt markera mot. Det är attacker mot rättsstaten, vilket måste rendera sträng straffpåföljd.

Posttraumatisk stress

Förbundet föreslår ett straffminimum motsvarande fem års fängelse för personer som döms för övergrepp i form av stenkastning, mordbrand, vandalisering av utryckningsfordon eller hot mot utrycknings- och vårdpersonal. För ambulanspersonal som undsätter personer som utsatts för grovt våld måste det finnas möjlighet att få hjälp och stöd. Förbundet ser en tilltagande grad av posttraumatisk stress och psykisk ohälsa hos ambulanspersonalen. 

Oavsett i vilken bostadsort människor har sina hem ska alla medborgare vara tillförsäkrade räddningsinsatser vid olyckor eller sjukdomsfall. Vid kriser där räddningspersonal hindras utöva sitt yrke måste samhället äga kraft, kapacitet och numerär styrka att både avbryta och lagföra. 

  Förbundet föreslår:

  • Kraftig förstärkning av ambulansens beredskapsförmåga och nödvändig skyddsutrustning till ambulanspersonal. 
  • Nationell statlig ambulanssjukvård och en alarmeringsfunktion med robusthet.
  • Kameraövervakning i ambulanser och på ambulanspersonal .
  • Flaggning av farliga adresser/områden med täta hotbilds­bedömningar.
  • Införande av taktiska ambulanser med möjlighet att agera tillsammans med polis i heta zoner.
  • Återinförande av beredskapspolisen och utökade befogenheter för förordnade ordningsvakter. 
  • Mer flexibilitet för stat, kommuner och landsting att anlita säkerhetsaktörer från den privata marknaden med vana att arbeta i heta zoner. 
  • Särskilt tränade taktiska ambulansenheter ska kunna agera med polis och säkerhetsbolag i farliga situationer. Helt enkelt för att kunna rädda fler liv. 
  • De latenta hot som yttrar sig kring gängstrukturer och radikaliserade grupper måste även omsluta prehospital personal vid hotbilds­bedömningar. 

Forrige artikel "Attacker mot ambulanser och poliser måste stoppas" Næste artikel Mats Ekholm: Lägg ned Skolinspektionen Mats Ekholm: Lägg ned Skolinspektionen