Avtal med alliansen löser polisproblem för Löfven

SPANING. De tilltänkta regeringskollegerna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet är oeniga om polisens hemliga spaningsmetoder. Men S och alliansen har redan före valet gjort upp i en fråga och därmed kan Löfven-regeringen ha fått ett akut problem mindre.

 I höst kommer den nyvalda riksdagen att ta ställning till flera förslag som har ärvts från Alliansregeringen. Ett av dem gäller polisens hemliga utredningsmetoder. Propositionen som lades fram i maj innebär att tre lagar om hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning- buggning, som har varit tidsbegränsade och då regelbundet omprövats av riksdagen ska bli permanenta den 1 januari 2015.

De tre lagarna är politiskt kontroversiella. Men de har röstats genom då en bred majoritet i riksdagen, de borgerliga partierna och Socialdemokraterna, står bakom dem. I frågan om att göra lagarna permanenta har allianspartierna och Socialdemokraterna träffat en överenskommelse. Det innebär att frågan inte behöver tröskas av ny regering och att det finns en majoritet när förslaget senare i höst ska upp i justitieutskottet och riksdagen.

Men Socialdemokraternas kommande partner i den nya regeringen, Miljöpartiet, har en annan ståndpunkt. Under tidigare år har partiet, tillsammans med Vänsterpartiet, kritiserat förslagen om att bygga ut polisens hemliga spaningsmetoder för att de utarmar den personliga integriteten. Vårens uppgörelse om propositionen mellan Alliansen och S har därför desarmerat det som hade kunnat bli en akut tvistefråga för en ny regering.

Men oenigheten i sak består. I den motion som Miljöpartiet lagt fram i riksdagen vill partiet avslå Socialdemokraternas och Alliansens planer. De Gröna vill inte att lagarna ska bli permanenta, i stället bör de förlängas med två år så att det kan omprövas av den kriskommissionen som MP vill inrätta för att utreda behovet av lagarna och förstärka integritetsskyddet. Den hemliga rumsavlyssningen ska dock upphöra till dess att ett nytt, bättre system finns på plats, enligt MP.

Partiet förordar även en ny myndighet för integritetsskydd som får ett samlat ansvar att vaka över att den enskildes rätt till en skyddad privat sfär.

Om detta är ämnen som Miljöpartiet kommer att lyfta in i regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna återstår att se. Miljöpartiet har avböjt att kommentera frågan i nuläget.

Forrige artikel Högre avgifter för kärnavfall skapar strid Högre avgifter för kärnavfall skapar strid Næste artikel Unik undersökning visar på stora skillnader Unik undersökning visar på stora skillnader
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.