Avgiftstak ska införas på offentlig information

ÖPPENHET. Regeringen vill förbättra tillgängligheten till offentlig information och införa ett avgiftstak. Handlingar från verksamheter som bibliotek och museer ska också omfattas av lagen.

Syftet med lagen om offentlig information, PSI-lagen, är att underlätta för personer och företag som vill komma åt myndigheters lagrade information för att utveckla tjänster som gynnar hela samhället. Offentlig information kan till exempel vara väderdata från SMHI. Offentlig information är inte samma sak som allmänna handlingar

Men lagen är otydlig, anser regeringen. Med handlingar som omfattas av PSI-lagen följer ofta villkor för användandet och en kostnad. Regeringens anser att det är oklart kring reglerna om vilka avgifter som myndigheter tar ut.

Myndigheter upplyser dåligt 

Flera myndigheter är också dåliga på att redogöra för vilken information de har och hur lång tid det tar innan den blir tillgänglig. 

Regeringen vill därför att offentliga institutioner som arkiv, bibliotek och museer också ska omfattas av PSI-lagen, vilket de inte gör i dag. Dessutom ska ett avgiftstak införas, som reglerar hur mycket pengar en myndighet kan kräva för informationen.   

Regeringen konstaterar också att PSI-lagen i sig inte räcker för att garantera ett öppet samhälle, därtill krävs styrning och tillsyn.

Regeringen föreslår också att alla myndigheter på begäran ska lämna ut skriftliga beslut om avslag, för att förenkla processen att överklaga.

Bygger på ett EU-direktiv

Lagen om PSI (Public Sector Information) bygger på EU:s PSI-direktiv. 2011 konstaterade EU-kommissionen att det förekom brister i det ursprungliga direktivet och kom med ett nytt 2013. Senast den 18 juli 2015 ska medlemsstaterna anpassa de nationella lagarna till de nya reglerna.

Regeringen menar att föreslagna ändringarna förbättrar läget för många företag som använder informationen. Därför kan det leda till en ”inte obetydlig ökning av Sveriges BNP”.

Forrige artikel Bättre skydd vid resa till sjöss Næste artikel Alliansen gör nytt försök med enklare bygglag Alliansen gör nytt försök med enklare bygglag