Debatt

Arla: Utred samhällsvinsterna med skolfrukost

Forskning har visat att elever med tillgång till skollunch fick högre livsinkomster och att elever från familjer med låga inkomster gynnas mest av det. Nu är det dags att utreda om skolfrukostar kan ha liknande effekter. Det skriver Helena Markstedt, näringspolitiskt ansvarig på Arla.

Eftersom skolluncher har påvisat god effekt för skolelever borde också skolfrukostar utredas, menar Arlas näringspolitiskt ansvarige Helena Markstedt.<br>
Eftersom skolluncher har påvisat god effekt för skolelever borde också skolfrukostar utredas, menar Arlas näringspolitiskt ansvarige Helena Markstedt.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Helena Markstedt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En av tre elever i grundskolan börjar ofta skoldagen på tom mage, i gymnasiet så många som en av två. Detta trots att eleverna själva uppger att frukost påverkar deras koncentrationsförmåga positivt. De skolor som serverar frukost uppger att det skapar lugnare klassrum och bättre frukostvanor hos eleverna. Trots detta har de potentiella samhällsvinsterna med avgiftsfri skolfrukost för alla inte utretts och initiativen bygger ofta på enskilda rektorers engagemang.

Forskning visar att Sveriges införande av allmän och avgiftsfri skollunch har haft stor långsiktig betydelse för såväl hälsa som jämlikhet. En studie genomförd av forskare från Lunds och Stockholms universitet har till exempel visat att de elever som fick tillgång till skollunch fick högre livsinkomster och de elever som kom från familjer med låga inkomster var de som gynnades mest. Någon liknande forskning om skolfrukost finns inte, eftersom många skolor inte serverar frukost. Men med tanke på hur många elever som uppger att de ofta skippar frukosten, inte minst från hushåll med lägre inkomster, finns det potentiellt stora samhällsvinster i att fler skolor erbjuder frukost.

Kan klassrummen bli lugnare av frukost?

För andra året i rad presenterar Arla en Frukostbarometer i samband med skolstarten för att belysa vikten av goda frukostvanor. I årets rapport finns både fakta om hur frukostvanorna bland landets skolelever ser ut, hur Sveriges rektorer ser på frukostfrågan och inspirerande exempel på skolor som under året testat att servera frukost.

Vi hoppas att rapporten kan väcka tankar och diskussion både i familjer, på skolor och i politiken: Kan elever påverka sina skolresultat genom sina frukostvanor? Kan man skapa lugnare klassrum och mer jämlika inlärningsförutsättningar om skolor väljer att servera frukost? Och hur skulle samhällsvinsterna se ut?

Fyra partier vill utreda skolfrukost

Arla har frågat samtliga riksdagspartier om deras syn på frukostservering i skolan. Majoriteten uppger att det i första hand är en fråga som bör beslutas av varje enskild skola eller på kommunal nivå efter de lokala förutsättningarna. Men Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla positiva till att utreda de försök som genomförs med skolfrukost ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Som leverantör till många skolkök runt om i landet märker vi att det finns ett stort intresse för skolfrukost. Men många känner att beslutsunderlaget för att göra en sådan satsning är otillräckligt. Med tanke på att det handlar om såväl skolresultat som en jämlik skolgång och om barn och tonåringars hälsa är det hög tid att detta utreds.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00