Arbetsgivare tillsätter oberoende råd

ARBETSLIV. Svenskt Näringsliv har tillsatt ett arbetsmarknadsekonomiskt råd under ledning av Lars Calmfors. Rådet ska analysera hur arbetsmarknadspolitik, lönebildning och arbetsrätt påverkar hur arbetsmarknaden fungerar.

Enligt Svenskt Näringsliv ska rådet vara helt självständigt och inte gå arbetsgivarnas ärenden. För att betona oberoendet får rådet ett eget kansli och en egen budget.

En gång om året, med början nästa år, ska rådet komma med en rapport om arbetsmarknadens funktionssätt.

– Vi är fullt medvetna om att rådet kan komma till slutsatser som ifrågasätter Svenskt Näringslivs ståndpunkter, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg. Men detta är också meningen.

Organisationen hoppas att rapporterna ska bidra till en fördjupad och mer transparent diskussion om arbetsmarknaden.

– Genom att bidra till ökad öppenhet och förstärkt utvärdering vill Svenskt Näringsliv skapa bättre förutsättningar för en gemensam syn på hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Vi har i andra sammanhang sett vilken positiv inverkan oberoende råd har haft i samhällsdebatten, säger Ann Öberg.

Utöver Lars Calmfors består rådet av Ann-Sofie Kolm, professor vid Stockholms universitet, Tuomas Pekkarinen, forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT i Helsingfors och adjungerad professor vid Aaltouniversitetets handelshögskola, och Per Skedinger, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och adjungerad professor vid Linnéuniversitet.

Forrige artikel Riksdagsutskott vill ha förklaring av skattechefen Næste artikel A-kassan ska höjas i september
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

DEBATT. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser när kvinnor fortfarande inte kan röra sig fritt sena kvällar. Annika Strandhäll (S) bör ta tag i de verkliga jämställdhetsutmaningarna, skriver tre representanter från KDU.