Arbetsförmedlingen stoppar reformer

BUDGETPROBLEM. Extra val och ett osäkert budgetläge får Arbetsförmedlingen att lägga alla förändringsplaner på is. Det innebär bland annat att alla förmedlingskontor blir kvar.

I slutet av oktober drog Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg upp riktlinjer för en förändring av myndigheten. Ett hundratal av förmedlingens 320 kontor skulle läggas ned. I stället skulle AF satsa på att förbättra kontakterna med arbetsgivare och utveckla e-tjänster för både arbetsgivare och arbetssökande.

Men reformerna får vänta.

– Med anledning av det extra val som är planerat till den 22 mars kommer Arbetsförmedlingen att stoppa nedläggningen av de 100 kontor som jag aviserade tidigare under hösten, säger Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Dels gör det extra valet att kommunledningarna knappast har tid att prata med Arbetsförmedlingen, tror Mikael Sjöberg. Dels är budgetläget fortfarande osäkert, menar han.

– Jag bedömer att det är viktigt att vi inväntar budgetprocessen och hur denna kommer att påverka Arbetsförmedlingens verksamhet i sin helhet, säger Mikael Sjöberg.

Regeringen hade i sin budget tänkt sig flera reformer inom arbetsmarknadspolitiken, och föreslog en ekonomisk ram för utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv på 71,8 miljarder kronor. Den budget som Alliansen och Sverigedemokraterna röstade igenom i stället innebär att den ekonomiska ramen nästa år blir 4 miljarder mindre. I Sverigedemokraternas eget budgetalternativ hade ramen i stället utökats med 0,7 miljarder kronor.

 

Nu kommer reformerna för arbetsförmedlingen” (29 oktober)

 

Forrige artikel Sverige går till val på nytt Sverige går till val på nytt Næste artikel Kinberg Batra föreslås bli ny ledare för Moderaterna Kinberg Batra föreslås bli ny ledare för Moderaterna