Anna Ekström frågas ut om Pisa – det vill KU veta

Utbildningsminister Anna Ekström (S) KU-anmäldes av Sverigedemokraterna i juni 2020 för hennes uttalanden om Pisa-undersökningen 2018. På fredagen var det hennes tur att grillas av utskottet.  

Under fredagen frågades utbildningsminister Anna Ekström (S) ut av ledamöterna i konstitutionsutskottet om regeringens hantering av Pisa-undersökningen.
Under fredagen frågades utbildningsminister Anna Ekström (S) ut av ledamöterna i konstitutionsutskottet om regeringens hantering av Pisa-undersökningen.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Rebecka Prahl

Efter Expressens avslöjande om att elever felaktigt exkluderats från Pisa-provet 2018 KU-anmälde Sverigedemokraterna utbildningsminister Anna Ekström (S) för hennes uttalanden kring provet. 

SD-ledamoten Patrick Reslow skriver i anmälan att ”Om statsrådet varit aktivt delaktig i att falsifiera och dela osanna uppgifter är detta naturligtvis mycket allvarligt och bör underställas en granskning av konstitutionsutskottet”. 

Lyssnade på Skolverket

Under fredagen frågades utbildningsministern ut av konstitutionsutskottet om hur mycket hon visste. Bland annat menar Ekström att hon blev informerad om att exkluderingsgraden var hög, men inte att den var för hög.

– Under redovisningen dagen innan resultaten publicerades berättade Skolverket att exkluderingsgraden var hög, men att OECD hade bedömt att den var acceptabel, säger Anna Ekström i ett inledande anförande. 

Enligt utbildningsministern nämnde Skolverket aldrig de egna analyserna som myndigheten hade gjort utifrån betygsregistret, som visade att andelen utlandsfödda elever med utländsk bakgrund i Pisa-urvalet skilde sig signifikant från andelen enligt registerdata.

Bad om underlag

Ledamöterna ville också veta hur regeringen kan påstå att provresultatet fortfarande står sig till resultatet 2012, även om man räknar med exkluderingarna. 

– Jag fick ett underlag från tjänstemännen på min begäran. Av det underlaget framgick att övergripande resultatförbättringen stod sig, menar Ekström.

– Även om för många elever har exkluderats och även om de elever som måhända har felaktigt exkluderats sannolikt hade skrivit väldigt dåliga resultat i Pisa-undersökningen, även om man tar hänsyn till det så står sig den svenska resultatförbättringen gentemot 2012. 

”Gjorde ansträngningar”

Anna Ekström får också frågan om hon eller Skolverket borde ha hanterat frågan annorlunda.

– Den stora frågan var om exkluderingsgraden var för hög. Och den frågan anser jag att jag gjorde ansträngningar för att tränga bakom. Jag tog upp detta med Skolverkets generaldirektör och andra anställda, säger Anna Ekström.

Ny utredning

Ekström meddelar också att regeringen inom kort avser att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur kunskapsresultaten för olika elever bättre kan följas i olika internationella undersökningar. Detta för att kunna särredovisa exkluderingsgrunder i bland annat Pisa-undersökningen. 

Nämnda personer

Anna Ekström

Tidigare utbildningsminister (S), tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister, tidigare generaldirektör Skolverket
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget